... a sklízíte jistotu

Orná půda

Změny klimatu, které se projevují extrémními výkyvy počasí, nutí zemědělce hledat způsoby ochrany své produkce. Pojištění je nejjednodušší a nejjistější způsob, jak ztrátám způsobeným nepřízní počasí čelit.

Zemědělství je odvětví,které se nachází pod otevřenou oblohou. Je tudíž jako první a nejsilněji ohroženo přibývajícími výkyvy počasí.

Pojistit lze důsledky takových rizik, jako jsou krupobití, požár, mráz, zaplavení/naplavení zeminy, poškození větrem, napadení škůdci, záplava, vichřice či sucho při vzcházení. Mezi nejnovější pojistitelná rizika se řadí i sucho a porůstání. Vyberte si z naší nabídky ten správný produkt k ochraně Vaší úrody.

Výhody pojištění

 • Změna klimatu je skutečností. Případy výskytu extrémního počasí přibývají.
 • Nepříznivé počasí dokáže v jediné minutě zničit Vaší úrodu a tím i Váš příjem.
 • Mnohem méně starostí s nepřízní počasí.
 • Pojištění zajistí Vaší existenci pro další hospodaření, tedy jistota stálého příjmu.
 • Část pojistného pokryje státní dotace.
 • Možnost 0% spoluúčasti.

Jedním pohledem Orná půda - Všechny produkty

Agrar Basis
Agrar Univerzál
Agrar Paušál
Univerzál mák
Univerzál cukrová řepa
Indexové pojištění sucha
Krupobití
included
included
included
included
included
Požár
included
included
included
included
Vichřice
optional
Záplava
optional
Porůstání
optional
Mráz
optional
included
included
included
Zaplavení / Naplavení zeminy
optional
included
included
included
Poškození větrem
optional
included
included
included
Poškození škůdci
optional
included
included
included
Sucho při vzcházení
optional
Sucho
included

Další produkty

 • Agrar Basis

  AGRAR Basis umožňuje jednotlivé polní plodiny pojistit pro případ krupobití a požáru . Krytí lze rozšířit o pojištění pro případ mrazu, záplavy, ...
  více
 • Agrar Univerzál

  AGRAR Univerzál - široká paleta rizik- nabízí celoroční ochranu od zasetí až po sklizeň. S následky výkyvů počasí lze pak snáze počítat ...
  více
 • Agrar Paušál

  V rámci produktu AGRAR Paušál pojišťujete plodiny proti krupobití a požáru. Tím se minimalizuje vliv finančních škod krupobitím a požárem na Vaše ...
  více
 • Univerzál mák

  Pro pěstitele máku máme jedinečnou nabídku. Mák je od zasetí až do sklizně vystaven celé řadě rizik. Mimo rizik, které působí nejčastěji ...
  více
 • Univerzál cukrová řepa

  Cukrová řepa je citlivá zejména na poškození kroupami, mrazem, větrem a zaplavení bahnem. Proto je pojišťována pěstiteli velmi často. Na Vaše žádosti ...
  více
 • Indexové pojištění sucha

  Jako první a zatím jediná pojišťovna na trhu nabízíme našim klientům již několik let indexové pojištění sucha. Co to znamená?
  více
 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Jsme pro naše zemědělce dnes i do budoucna ten nejlepší zemědělský specializovaný pojistitel v Evropě. Naše vize, Agra pojišťovna