Agra pojištovna

Produkty

Našim klientům nabízíme rozsáhlou paletu produktů. Vedle krupobití pojišťujeme zemědělské plodiny pro případ mrazu, vichřice, sucha, záplavy a mnoha dalších rizik. Vedle rostlinné produkce pojišťujeme i hospodářská zvířata. Pro ochranu svého podnikání si můžete vybrat z naší nabídky vhodný produkt šitý na míru Vašim potřebám.

... a sklízíte jistotu

Orná půda

... a sklízíte jistotu

Hospodářská zvířata

... a sklízíte jistotu

Ovoce

... a sklízíte jistotu

Vinná réva

... a sklízíte jistotu

Chmel