Indexové pojištění sucha

Indexové pojištění sucha

Jako první a zatím jediná pojišťovna na trhu nabízíme našim klientům již několik let indexové pojištění sucha. Co to znamená?

Jde o pojištění indexového typu, kdy se v případě nahlášení škody nárok na plnění posuzuje výhradně podle srážkových dat z nejbližší meteorologické stanice. Výše plnění bude vypočtena automaticky v závislosti na registrovaném srážkovém deficitu. Tento systém pojištění funguje velmi efektivně a jednoduše.

Produkt se neustále vyvíjí a rozšiřuje. Dosud bylo možné sjednat pojištění pro  kukuřici, slunečnici a ozimou pšenici. Od roku 2020 je nabídka rozšířena o sóju, ozimé tritikale, ozimé žito a ozimý oves. Pojistník si z nabídky může vybrat jednu nebo více plodin, a pro každou z nich určí pojistnou částku na hektar.

Pojistit lze tedy nyní tyto plodiny:

 • kukuřice
 • pšenice ozimá
 • slunečnice
 • sója
 • tritikale ozimé
 • žito ozimé
 • oves ozimý

Jedním pohledem Orná půda - Všechny produkty

Agrar Basis
Agrar Univerzál
Agrar Paušál
Univerzál mák
Univerzál cukrová řepa
Indexové pojištění sucha
Krupobití
included
included
included
included
included
Požár
included
included
included
included
Vichřice
optional
Záplava
optional
Porůstání
optional
Mráz
optional
included
included
included
Zaplavení / Naplavení zeminy
optional
included
included
included
Poškození větrem
optional
included
included
included
Poškození škůdci
optional
included
included
included
Sucho při vzcházení
optional
Sucho
included

Další produkty

 • Agrar Basis

  AGRAR Basis umožňuje jednotlivé polní plodiny pojistit pro případ krupobití a požáru . Krytí lze rozšířit o pojištění pro případ mrazu, záplavy, vichřice, živočišných škůdců a porůstání. NOVĚ OD 2020: řepku olejnou lze pojistit pro případ jarního mrazu. Plnění kompenzuje ztrátu na výnosu a činí 30 % z pojistné částky pro riziko krupobití.

  více
 • Agrar Univerzál

  AGRAR Univerzál - široká paleta rizik- nabízí celoroční ochranu od zasetí až po sklizeň. S následky výkyvů počasí lze pak snáze počítat a pojistné plnění nahradí chybějící tržby.

  více
 • Agrar Paušál

  V rámci produktu AGRAR Paušál pojišťujete plodiny proti krupobití a požáru. Tím se minimalizuje vliv finančních škod krupobitím a požárem na Vaše hospodaření.

  více
 • Univerzál mák

  Pro pěstitele máku máme jedinečnou nabídku. Mák je od zasetí až do sklizně vystaven celé řadě rizik. Mimo rizik, které působí nejčastěji krátce po zasetí (mráz, naplavení zeminy, ...) je nejvýznamějším krupobití, které může zcela zničit celoroční sklizeň.

  více
 • Univerzál cukrová řepa

  Cukrová řepa je citlivá zejména na poškození kroupami, mrazem, větrem a zaplavení bahnem. Proto je pojišťována pěstiteli velmi často. Na Vaše žádosti jsme mezi pojistitelná rizika zařadili i sucho při vzcházení.

  více

Informační materiál

 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.