Indexové pojištění sucha

Indexové pojištění sucha

Jako první pojišťovna na trhu nabízíme našim klientům od 1. ledna 2017 novinku v podobě indexového pojištění sucha. Co to znamená?

Jde o pojištění indexového typu, kdy se v případě nahlášení škody u významných plodin bude nárok na plnění posuzovat výhradně podle srážkových dat z nejbližších meteorologických stanic a jeho výše bude vypočtena automaticky v závislosti na registrovaném srážkovém deficitu. Tento systém pojištění funguje velmi efektivně a jednoduše.

Pro rok 2018 došlo na základě zpětné vazby od klientů k vylepšení produktu. Svým pojištěným poskytneme pojistné plnění za škody na kukuřici, slunečnici a pšenici ozimé vzniklé v důsledku sucha – tedy nedostatečných dešťových srážek. Pojistník si pro každou tuto plodinu může určit pojištěný výnos na hektar, přičemž jeho maximální výše u pšenice ozimé a slunečnice činí 40 000 Kč/ha a u kukuřice 55 000 Kč/ha.

Pojistit lze tyto plodiny:
pšenice ozimá

 • kukuřice
 • slunečnice

Jedním pohledem Orná půda - Všechny produkty

Agrar Basis
Agrar Univerzál
Agrar Paušál
Agrar ASZ - Pojisti se sám!
Univerzál mák
Univerzál cukrová řepa
Indexové pojištění sucha
Krupobití
included
included
included
included
included
included
Požár
included
included
included
included
included
Vichřice
optional
optional
Záplava
optional
optional
Porůstání
optional
Mráz
optional
included
included
included
Zaplavení / Naplavení zeminy
optional
included
optional
included
included
Poškození větrem
optional
included
optional
included
included
Poškození škůdci
optional
included
included
included
Sucho při vzcházení
optional
Sucho
included

Další produkty

 • Agrar Basis

  AGRAR Basis umožňuje pojistit proti krupobití a požáru jednotlivé polní plodiny do výše volitelné pojistné částky. Tento produkt lze rozšířit o pojištění pro případ mrazu, záplavy, vichřice, živočišných škůdců a porůstání.

  více
 • Agrar Univerzál

  AGRAR Univerzál - široká paleta rizik- nabízí celoroční ochranu od zasetí až po sklizeň. S následky výkyvů počasí lze pak snáze počítat a pojistné plnění nahradí chybějící tržby.

  více
 • Agrar Paušál

  V rámci produktu AGRAR Paušál pojišťujete plodiny proti krupobití a požáru. Tím se minimalizuje vliv finančních škod krupobitím a požárem na Vaše hospodaření.

  více
 • Agrar ASZ – Pojisti se sám!

  Pojištění AGRAR ASZ - Pojisti se sám! si sestavuje zemědělec na míru. Pojišťovně jej navrhuje prostřednictvím on-line formuláře (případně formou předtištěného formuláře) a ručení končí sklizní pojištěných plodin.

  více
 • Univerzál mák

  Pro pěstitele máku máme jedinečnou nabídku. Mák je od zasetí až do sklizně vystaven celé řadě rizik. Mimo rizik, které působí nejčastěji krátce po zasetí (mráz, naplavení zeminy, ...) je nejvýznamějším krupobití, které může zcela zničit celoroční sklizeň.

  více
 • Univerzál cukrová řepa

  Cukrová řepa je citlivá zejména na poškození kroupami, mrazem, větrem a zaplavení bahnem. Proto je pojišťována pěstiteli velmi často. Na Vaše žádosti jsme mezi pojistitelná rizika zařadili i sucho při vzcházení.

  více

Informační materiál

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.