Nákazy, otrava a další živly

Varianta 2

Druhou pojistnou variantou jsou nákazy, akutní otrava, zasažení zvířete elektrickým proudem a živelní nebezpečí.

Jedním pohledem Hospodářská zvířata - Všechny produkty

Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3
Nákazy
included
included
included
Akutní otrava
included
included
Zasažení zvířete el. proudem
included
included
živelní nebezpečí
included
included
Jiná hromadná onemocnění
included
Jednotlivé škody na plemenných zvířatech
optional

Další produkty

 • Varianta 1

  Pojistitelné jsou nebezpečné nákazy v rozsahu vymezeném zákonem o péči o zvířata (viz. Veterinární zákon) a vyjmenované ve Všeobecných pojistných podmínkách pro pojištění hospodářských zvířat (článek 14 odst. 1).

  více
 • Varianta 3

  Třetí varianta obsahuje navíc riziko jiného hromadného onemocnění. Tuto variantu lze rozšířit o jednotlivé škody na plemenných zvířatech.

  Uhynutí, utracení a porážka již nejsou ekonomickou tragedií, ale pojistnou událostí. Plnění za škody vzniklé v důsledku nákaz je bez spoluúčasti pojištěného.

  více

Informační materiál

 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.