Skip navigation

Österreichische Hagelversicherung


A A

Desetileté působení Agra pojišťovny na českém trhu


Přesně před deseti lety byla v České republice založena pobočka rakouské pojišťovny Die Österreichische Hagelversicherung, VVaG, působící pod jménem Agra pojišťovna. Jako specialista na zemědělské pojištění nabízí výhradně pojištění zemědělských plodin a hospodářských zvířat, především pro případ nepříznivého počasí a nemocí. V současné době Agra pojišťovna spravuje přibližně čtvrtinu pojištěné zemědělské půdy v ČR a dále roste.

Novinkou od 1. ledna 2017 bude u významných plodin pojištění výnosových škod způsobených suchem, které zatím v nabídce ostatních pojišťoven zcela chybí. Půjde o pojištění indexového typu, kdy se v případě nahlášení škody bude nárok na plnění posuzovat výhradně podle srážkových dat z nejbližších meteorologických stanic a jeho výše bude vypočtena automaticky v závislosti na registrovaném srážkovém deficitu a počtu tropických dnů. Tento systém pojištění funguje velmi efektivně a jednoduše.

Agra pojišťovna se u nás v roce 2006 stala první zahraniční pobočkou její mateřské společnosti. Následovaly pobočky na Slovensku, ve Slovinsku, v Maďarsku a v Rumunsku. Celková pojištěná plocha zemědělské půdy nyní činí pro všechny trhy přes 2 miliony hektarů a počet pojištěných zvířat přesahuje 700 tisíc kusů.

Mateřská společnost sama byla založena v roce 1947 rakouskými pojišťovnami a zemědělci jako vzájemný pojišťovací spolek. Mimo rizika krupobití pojišťuje zemědělské plodiny i proti suchu, záplavám, mrazu a dalším rizikům. Jedná se o nejširší paletu rizik, která je v Evropě nabízena. Společnost vyvinula v Evropě nejrychlejší a nejmodernější systém likvidace škod na plodinách a centrála pracuje již 10 let „bezpapírově“, tedy pouze elektronicky, čímž méně zatěžuje životní prostředí. Již v roce 2001 stála u zrodu rakouského ocenění za ochranu klimatu a celou řadu let se zasazuje o upřednostnění spotřeby regionálních potravin, která je i díky omezení nutnosti transportu ke klimatu šetrnější. V neposlední řadě upozorňuje na vysoké tempo úbytku cenné zemědělské půdy, které je v souvislosti s rozsáhlou stavební činností alarmující. I přes náročnost správy zemědělského pojištění, celkový počet kmenových zaměstnanců centrály i poboček nepřesahuje stovku. S vyřízením škod ovšem pomáhají externí likvidátoři, zpravidla z řad zemědělců, kterých je celkem 350. Při průměrném počtu 70 000 pojistných událostí ročně se jedná o dostatečný počet. Vysoká míra zapojení výpočetní techniky a dobré odborné znalosti zaměstnanců přispívají k tomu, že průměrná doba výplaty pojistného plnění činí 3 dny.

Agra pojišťovna funguje na principu minimálních správních nákladů, kdy využívá technické systémy a zázemí centrály v Rakousku. Pobočka sídlí v Praze a na českém trhu má jasnou strukturu s pěti územními jednotkami, o které se starají příslušní oblastní vedoucí.

Článek v Zemědělci č. 46, vychází dne 14.11.2016