Agra pojišťovna

O společnosti

Naše vize

Jsme pro naše zemědělce dnes i do budoucna ten nejlepší zemědělský specializovaný pojistitel v Evropě.

Agra pojišťovna

Jsme, abychom sloužili zemědělcům…

Specializujeme se výhradně na zemědělská pojištění. Nabízíme pojištění plodin proti široké paletě rizik, která jsou spojena s nepřízní počasí a rovněž pojištění hospodářských zvířat. Ať pěstujete plodiny na orné půdě, vinnou révu, ovoce nebo chmel, vždy obdržíte nabídku s co nejvýhodnějšími podmínkami. Pěstitelům cukrové řepy a máku nabízíme speciální pojistky s krytím rizik jako krupobití, požár, mráz, zaplavení, naplavení zeminy, poškození škůdci či větrem. Pojištění zvířat se vztahuje na škody spojené s výskytem nebezpečných nákaz a škody vzniklé v důsledku živelních událostí. Mezi další pojistitelná rizika patří jiná hromadná onemocnění, akutní otrava či jednotlivé škody na plemenných zvířatech.

Svou činnost zahájila Agra pojišťovna v říjnu 2006. Postupně se stala druhou největší zemědělskou pojišťovnou v ČR. A přestože toto pojištění nabízí několik dalších pojišťoven, Agra svou silnou pozici obhajuje. V současné době využívají jejích služeb téměř dva tisíce klientů. Vedle České republiky se od roku 2008 daří pojišťovně i na Slovensku. V roce 2009 vstoupila společnost na maďarský trh, v letech 2012 a 2013 také do Rumunska a Slovinska.

Cílem a vizitkou naší společnosti jsou zajímavé produkty pojištění, profesionální způsob likvidace škod, velmi rychlé vyplácení pojistného plnění a partnerský, nebyrokratický přístup.

Naše specializace nedovoluje přelít případný pozitivní výsledek našeho hospodaření do jiných pojistných odvětví – pojišťujeme výhradně zemědělství.

Rezervní fondy naší pojišťovny byly za dobu její existence naplněny na zákonem předepsanou úroveň.

Zajistné smlouvy sjednané s renomovanými evropskými zajistiteli znásobují naši finanční sílu.

Správní náklady naší pojišťovny zůstávají nadále velmi nízké. Nemáme vlastní obchodní službu a využíváme služeb makléřů a našich přímých i nepřímých zakladatelů- pojišťoven Kooperativa, ČPP a UNIQA.

Likvidaci škod provádějí sami zemědělci – námi zaškolení externisté. Umějí se dokonale vcítit do role svého, nepřízní počasí postiženého, kolegy. I jejich využití přináší – ve srovnání se stálou likvidační službou – velké úspory nákladů.

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, informace ke zpracování údajů a jejich zabezpečení naleznete zde.

Agra pojišťovna je organizační složka rakouské pojišťovny Die Österreichische Hagelversicherung VVaG, která již sedmdesát pět let poskytuje své služby rakouským zemědělcům. Její právní formou je vzájemnostní pojišťovací spolek, neklade tedy důraz na maximalizaci zisku, ale na spolehlivou a trvalou službu zemědělcům. V Rakousku má pojištěno více než 85 % zemědělské půdy.

Rádi pro Vás zpracujeme nabídku pojištění, kontaktujte nás prostřednictvím nezávazné poptávky nebo se obraťte na našeho zástupce ve Vašem regionu.

Historie

 • 1946:
  Založení pojišťovny Österreichische Hagelversicherung (ÖHV)

  Osm velkých pojišťoven zakládá ve Vídni pro potřeby rakouských zemědělců vzájemnostní pojišťovací spolek pro pojištění pro případ krupobití.

 • 1986:
  Pojištěno 600 000 hektarů

  40 let po založení činí pojištěná výměra spolku již více než 600 tisíc hektarů.

 • 1995:
  Rozšíření nabídky rizik

  Vedle krupobití jako hlavního rizika je možné si pojistit i škody způsobené dalšími živly – např. mrazem a zaplavením.

 • 2000:
  Pojištění sucha

  ÖHV reaguje na poptávku a postupně zavádí pojištění škod suchem – ve formě pojištění výnosu a později i indexového pojištění.

 • 2006:
  Založení AGRA POJIŠŤOVNY

  Česká republika je první zemí, kde ÖHV zakládá svou pobočku. Přináší s sebou jako novinku formát „paušálního“ pojištění, ve kterém je pojištěna celá výměra podniku za jednotnou sazbu na hektar.

 • 2008:
  Pojištění hospodářských zvířat, Agra poisťovňa na Slovensku

  Nabídka v ČR se rozšiřuje o pojištění zvířat. Vzniká pobočka na Slovensku, v dalších letech pak ve Slovinsku, v Maďarsku a v Rumunsku.

 • 2009:
  Vlastní tým likvidátorů a 2.místo v anketě Pojišťovna roku 2009

  Agra pojišťovna pracuje s vyškoleným týmem likvidátorů, kteří jsou sami aktivními zemědělci. Práce celé pobočky je oceněna druhým místem v anketě pojišťovacích makléřů v kategorii Specializované pojištění.

 • 2010:
  Pojištění rizika požár

  Naše portfolio jsme na přání zemědělců rozšířili o riziko požár.

 • 2012:
  S „tabletem do pole“ a možnost volitelné spoluúčasti

  Stanovení škod je v terénu podporováno tablety. Klienti si nově mohou zvolit i nulovou spoluúčast.

 • 2013:
  Výnosové škody vichřicí a záplavou

  Jako odpověď na rostoucí nevyzpytatelnost počasí přibyla do nabídky rizika vichřice a záplavy.

 • 2015:
  350 000 ha pojištěné výměry

  V České republice pojišťujeme více než 350 tisíc hektarů pro případ škod krupobitím a požárem, velká část této výměry je pojištěna i pro další rizika.

 • 2016:
  10 let pobočky

  Agra pojišťovna slaví desetileté výročí a upevňuje na českém trhu svou pozici jako druhý největší poskytovatel zemědělského pojištění. Celá ÖHV včetně zahraničních poboček pojišťuje přes 2 miliony hektarů zemědělské půdy.

 • 2017:
  Indexové pojištění sucha

  Po pilotním projektu s výnosovým pojištěním sucha přechází AP k pojištění sucha založenému na srážkovém indexu.

   

 • 2018:
  Klientský portál a AgraSat

  Spouštíme klientský portál, který vedle správy pojistné smlouvy a přehledu škod nabízí službu AgraSat.  Klienti mají k dispozici družicové snímky svých pozemků, zpracované a seřazené tak, aby jim poskytly informace o vývoji porostů.

 • 2021:
  15 let pobočky

  Agra pojišťovna slaví již patnáctileté výročí. Při této příležitosti vzniklo krátké video o nás a zahájili jsme svou činnost na sociálních sítích, na Facebooku a You tube kanále. V současnosti pojišťujeme necelých 520 tisíc hektarů.

Naše trhy

Česká republika od roku 2006

Partneři

Naše produkty jsou součástí komplexních nabídek těchto partnerských pojišťoven: