High-tech ve službách zemědělců

AgraSat

Unikátní bonus pro naše klienty – zemědělce a zemědělské podniky. Vyzkoušejte si nástroj používaný v precizním zemědělství. Díky průběžnému satelitnímu snímkování máte možnost prohlížet si v portálu časovou řadu snímků svých porostů. Nabízí se vám možnost zajímavých porovnání.  Tato služba je pro naše partnery a klienty zdarma – a dostupná ihned. Podmínkou je pouze registrace v klientském portálu.

  • prohlédněte si svůj pozemek z ptačí perspektivy
  • zobrazte aktuální satelitní snímky
  • rozpoznejte na první pohled rozdíly v růstu rostlin
  • porovnejte vývoj rostlin na různých místech
  • pozorujte časový průběh růstu rostlin pomocí snímků z minulosti
  • provádějte cíleně agrotechnická/ pěstitelská opatření
  • využijte výnosového potenciálu, o kterém jste dosud nevěděli
Co ukazují satelitní snímky

Pouhým okem nelze mnohdy rozdíly a změny ve vývoji porostu rozeznat. Speciální fyzikální vlastnosti chlorofylu, které lze zobrazit díky infračerveným senzorům družice, umožňují zcela nový pohled.

Základem barevnosti snímků je hodnota NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), zkráceně index listové zeleně. Hodnoty NDVI se pohybují v intervalu 0 – 100. Zde je příklad pozemku, několika hodnotám NDVI je přiřazen snímek porostu pšenice, který jí odpovídá:

Služba AgraSat v portálu disponuje i dalšími funkcemi. Pro zjednodušení jsou pojištěné pozemky barevně označeny. Vyznačením konkrétního místa se vygeneruje křivka růstu, vyznačením více míst můžete porovnat vývoj porostu – buď v rámci jednoho pozemku, nebo např. pozemky se stejnou plodinou mezi sebou. K dispozici jsou snímky vždy za posledních 12 měsíců.

 

Přihlášení

Ještě portál nevyužíváte? Pak je zapotřebí provést zde první přihlášení. Přihlašovací údaje jste jako klient obdržel/a poštou. Pokud je nemůžete dohledat, obraťte se na nás (tel. 233 312 836, e-mail: [email protected]).