Snímky z družice

AgraSat

Unikátní služba na trhu, bonus pro naše klienty- zemědělce a zemědělské podniky v rámci klientského portálu. Díky průběžnému satelitnímu snímkování máte možnost prohlížet si své pozemky z ptačí perspektivy v průběhu vegetace. Prostřednictvím barevnosti propojené na vegetační index na první pohled rozpozná rozdíly v růstu rostlin. Vyznačením místa se vygeneruje křivka růstu, vyznačením více míst můžete porovnat vývoj porostu – buď v rámci jednoho pozemku, nebo např. pozemky se stejnou plodinou mezi sebou.

Představujeme...

Žádné jiné odvětví není na počasí tak závislé,  jako zemědělství. Každá rostlina potřebuje rozdílné povětrnostní podmínky v každé jednotlivé fázi růstu. Pouhým okem ale nelze mnohdy rozdíly a změny ve vývoji porostu rozeznat. Speciální fyzikální vlastnosti chlorofylu, které lze zobrazit díky infračerveným senzorům družice, umožňují zcela nový pohled:

  • prohlédněte si svůj pozemek z ptačí perspektivy
  • zobrazte aktuální satelitní snímky
  • rozpoznejte na první pohled rozdíly v růstu rostliny
  • porovnejte vývoj rostlin na různých místech
  • pozorujte časový průběh růstu rostlin pomocí snímků z minulosti
  • provádějte cíleně agrotechnická/ pěstitelská opatření
  • využijte výnosového potenciálu, o kterém jste dosud nevěděli

… to vše mají naši klienti- zemědělci- k dispozici v jedinečné službě AgraSat. Každý klient obdrží přístupové údaje pro přihlášení do portálu. Ovládání je velmi jednoduché, po výběru se v mapě zobrazí vybraný satelitní snímek. Na základě barevnosti jsou viditelné rozdíly v růstu rostlin. Kliknutím do mapy se vytvoří značka, vygeneruje se graf, kde křivky zobrazí průběh růstu rostlin ve vyznačeném místě v čase. Touto funkcí lze porovnat vegetační vývoj na různých místech. Je možné tedy porovnávat různá místa v rámci jednoho pozemku, nebo pozemky navzájem.

„Tento projekt je teprve na svém počátku a do budoucnosti počítáme s mnoha dalšími užitečnými aplikacemi,“ doplňuje Marek Bizoň další možnosti satelitní služby.

Snímky provádí pozorovací družice Sentinel2a a 2b Evropské vesmírné agentury ESA, a také družice Landsat 8 americké vesmírné agentury NASA. Rozlišení činí 10m u družic Sentinel a 30m u družice Landsat. Zpracování surových dat, tedy všechny nutné atmosferické korektury a výpočty provádí mateřská společnost, Österreichische Hagelversicherung. Jedna z družic Sentinel přelétá nad stejným územím v intervalu 2-5 dnů.