Oznámení škody

Rychlé oznámení škody online

JSME ZDE PRO VÁS

Jednoduché a rychlé online-oznámení škody je nejdůležitější krok, který musíte po vzniku škody udělat. Můžete tak učinit po přihlášení do portálu, nebo přímo – pod tlačítkem „Bez přihlášení“. Připravte si v tom případě údaje z Vaší pojistné smlouvy, především její číslo a příjmení/název firmy.
Důležité: Pokud je to možné, použijte jiné prohlížeče než Internet Explorer (např. Firefox, Chrome apod.) U Exploreru se opakovaně vyskytují potíže, na jejichž odstranění pracujeme.

Zde jsme pro Vás shrnuli čtyři nejdůležitější kroky, od nahlášení až po vyúčtování Vaší škody.
Konkrétní, denně aktuální stav zpracování Vašeho oznámení škody naleznete po přihlášení prostřednictvím odkazu „Portál“ .
Pokud jste ještě od nás neobdržel/a přístupová data, naleznete je zanedlouho ve své poštovní schránce.
Máte ještě dotazy? Zavolejte nám na telefonní číslo +420 233 312 836

1
Oznámení škody

Je velmi důležité, abyste nám co nejdříve nahlásili vzniklou škodu přes náš online- formulář. Pokud máte více pojistek, nahlaste prosím všechny, kterých se škoda týká. V klientském portálu, po kliknutí na „Portál“ naleznete Váš přehled pojistek.

Níže naleznete v návaznosti na typ Vašeho pojištění (orná půda, chov hospodářských zvířat, ovoce, vinná réva a chmel) a ke všem pojistitelným rizikům základní informace k likvidaci škod.

2
Plán likvidace škod

Vaše oznámení škody se nahraje do elektronického systému plánování likvidace škod a poté ho oblastní vedoucí z Vašeho regionu přiřadí likvidátorům.

Oznámené škody k pojistným produktům, kde není potřebná fyzická likvidace vzniklé škody, budou zpracované po vyhodnocení potřebných údajů (např. doklady k pojištěným zvířatům, meteorologické údaje, …).

3
Likvidace škody

Plodiny, které jsou ve sklizňové zralosti nebo se již sklízejí, mají přednost. U rostlin, které se nacházejí v rané růstové fázi, se skutečný rozsah poškození projeví až po určitém čase. Proto budou prohlédnuty až po několika týdnech. Likvidátoři Vás budou před samotnou likvidací včas kontaktovat.

4
Vyúčtování škody

Vyúčtování škody vyhotovíme na základě škodního protokolu a aktuální pojistné smlouvy. U pojistných produktů, kde není potřebná fyzická likvidace vzniklé škody, počítáme pojistné plnění na základě Vašeho oznámení škody, Vámi zaslaných dokumentů k pojištění zvířat nebo meteorologicých údajů.

Vyúčtování škody obsahující položky a částky k výplatě pojistného plnění naleznete v klientském portálu po přihlášení kliknutím na „Login“. Pojistné plnění Vám vyplatíme po ukončení administrativního zpracování co nejrychleji na Váš bankovní účet.

  Popis
Krupobití

Termín likvidace škod způsobených krupobitím závisí na vývojovém stádiu poškozené plodiny. V době sklizně probíhá likvidace škod okamžitě.     ...

více

Termín likvidace škod způsobených krupobitím závisí na vývojovém stádiu poškozené plodiny. V době sklizně probíhá likvidace škod okamžitě.

 

 

méně
Požár

Pozemky poškozené požárem jsou prohlédnuté v průběhu několika dnů po nahlášení škody. Pro rychlé zpracování je důležité dodat potvrzení od hasičů.     ...

více

Pozemky poškozené požárem jsou prohlédnuté v průběhu několika dnů po nahlášení škody. Pro rychlé zpracování je důležité dodat potvrzení od hasičů.

 

 

méně
Sucho při vzcházení

Škody způsobené suchem při vzcházení se v době vegetačního období likvidují v průběhu několika dní po jejich oznámení. Důležité je, aby plochy nebyly sklizeny před ...

více

Škody způsobené suchem při vzcházení se v době vegetačního období likvidují v průběhu několika dní po jejich oznámení. Důležité je, aby plochy nebyly sklizeny před likvidací, protože jinak pojistné krytí zaniká. Rovněž je důležité, abyste nahlásili škodu minimálně 14 dní před sklizní poškozených plodin, protože v opačném případě u velkých ploch poškozených suchem nemůžeme zajistit likvidaci ve včasném termínu.

méně
Indexové pojištění sucha

Průběh škody u indexového pojištění sucha zhodnocujeme na konci vegetačního období (nejčastěji v září), jakmile máme k dispozici ověřené údaje o počasí (ČHMÚ). U tohoto pojistného produktu ...

více

Průběh škody u indexového pojištění sucha zhodnocujeme na konci vegetačního období (nejčastěji v září), jakmile máme k dispozici ověřené údaje o počasí (ČHMÚ).

U tohoto pojistného produktu neprovádíme fyzickou likvidaci v místě vzniku škody. Vyřízení škody probíhá výhradně na základě získaných oficiálních dat o počasí z ČHMÚ.

Pokud máte uzavřeno indexové pojištění sucha a jste přihlášeni zde na portálu pod odkazem „Portál“, máte přístup k Vašim průběžným výsledkům. Vyberte v přehledu pojistek smlouvu, které se pojištění týká, a klikněte dále na „Status Sucho index“. Výpočet odchylek srážek se vztahuje na katastrální území, ve kterém se dané srážky vyskytly. Pokud jsou odchylky příliš velké, tak, že dojde podle smlouvy k vyplacení plnění, tak nahlaste prosím tuto škodu rovněž zde v portálu.

méně
Vichřice

Škody způsobené vichřicí likvidujeme krátce po oznámení škody, popřípadně před sklizní poškozené plodiny. Kombinované škody způsobené krupobitím a vichřicí likvidujeme společně. U plodin, které jsou ...

více

Škody způsobené vichřicí likvidujeme krátce po oznámení škody, popřípadně před sklizní poškozené plodiny. Kombinované škody způsobené krupobitím a vichřicí likvidujeme společně.

U plodin, které jsou ve sklizni, jakož i u chmelových konstrukcí, začínáme s likvidací okamžitě.

méně
Mráz

Likvidaci mladých rostlinek poškozených mrazem provádíme od začátku vegetačního období během několika dní po ohlášení škody. Důležité je, aby likvidátor vzniklou škodu prohlédl před zaoráním ...

více

Likvidaci mladých rostlinek poškozených mrazem provádíme od začátku vegetačního období během několika dní po ohlášení škody. Důležité je, aby likvidátor vzniklou škodu prohlédl před zaoráním poškozeného porostu. Následné znovuosetí zaznamená likvidátor do škodního protokolu, aby mohla být správně určená výše pojistného plnění.

méně
Zaplavení/ naplavení zeminy

S likvidací začínáme během několika dnů po přijetí oznámení škody. Důležité je, aby likvidátor vzniklou škodu prohlédl před zaoráním poškozeného porostu. Následné znovuosetí, popřípadně ztráty ...

více

S likvidací začínáme během několika dnů po přijetí oznámení škody. Důležité je, aby likvidátor vzniklou škodu prohlédl před zaoráním poškozeného porostu. Následné znovuosetí, popřípadně ztráty na výnosu způsobené zaplavením, které totálně zničilo dané plodiny, zaznamená likvidátor do škodního protokolu, aby mohla být stanovena výše pojistného plnění.

méně
Zavátí/ poškození větrem

S likvidací začínáme během několika dnů po přijetí oznámení škody. Důležité je, aby likvidátor vzniklou škodu prohlédl před zaoráním poškozeného porostu. Následné znovuosetí zaznamená likvidátor ...

více

S likvidací začínáme během několika dnů po přijetí oznámení škody. Důležité je, aby likvidátor vzniklou škodu prohlédl před zaoráním poškozeného porostu. Následné znovuosetí zaznamená likvidátor do škodního protokolu, aby mohla být stanovena výše pojistného plnění.

méně
Škody způsobené škůdci

S likvidací začínáme během několika dnů po přijetí oznámení škody. Důležité je, aby likvidátor vzniklou škodu prohlédl před zaoráním poškozeného porostu. Následné znovuosetí zaznamená likvidátor ...

více

S likvidací začínáme během několika dnů po přijetí oznámení škody. Důležité je, aby likvidátor vzniklou škodu prohlédl před zaoráním poškozeného porostu. Následné znovuosetí zaznamená likvidátor do škodního protokolu, aby mohla být stanovena výše pojistného plnění.

méně
Porůstání

S likvidací začínáme během několika dnů po přijetí oznámení škody. Důležité je, aby likvidátor pozemek prohlédl před sklizní, protože v opačném případě by nevzniklo pojistné krytí. ...

více

S likvidací začínáme během několika dnů po přijetí oznámení škody. Důležité je, aby likvidátor pozemek prohlédl před sklizní, protože v opačném případě by nevzniklo pojistné krytí.

U různých obilných druhů sdělí likvidátor, zda na stojícím stéble vyrostlo viditelně více než 30% zrn (pšenice, žito, pšenice špalda, ječmen a oves), popř. 3% zrn (triticale).

méně
  Popis
Nákazy

Pojistné události způsobené nákazou musí pojistník doložit příslušným potvrzením orgánu státní veterinární správy a potvrzení oprávněného veterinárního lékaře. Zároveň musí pojitník předložit doklad o neškodném ...

více

Pojistné události způsobené nákazou musí pojistník doložit příslušným potvrzením orgánu státní veterinární správy a potvrzení oprávněného veterinárního lékaře. Zároveň musí pojitník předložit doklad o neškodném odstranění těla zvířete.

méně
Živelní škody

Při pojistných událostech způsobených živelními riziky musí pojistník předložit potvrzení oprávněného veterinárního lékaře. Při pojistných událostech, které vzniknou v souvislosti s požárem je součástí požadovaných ...

více

Při pojistných událostech způsobených živelními riziky musí pojistník předložit potvrzení oprávněného veterinárního lékaře. Při pojistných událostech, které vzniknou v souvislosti s požárem je součástí požadovaných dokladů také záznam hasičů nebo policie o jeho vzniku a zdolávání. Zároveň musí pojistník předložit doklad o neškodném odstranění těla zvířete nebo o nařízeném utracení a porážce, případně zpeněžení zvířete.

méně
Hromadné onemocnění

Při pojistných událostech způsobených ostatními hromadnými onemocněními infekčního původu nebo způsobenými parazity musí pojistník předložit potvrzení od orgánu státní veterinární správy a potvrzení oprávněného veterinárního ...

více

Při pojistných událostech způsobených ostatními hromadnými onemocněními infekčního původu nebo způsobenými parazity musí pojistník předložit potvrzení od orgánu státní veterinární správy a potvrzení oprávněného veterinárního lékaře. Zároveň musí pojistník předložit doklad o neškodném odstranění těla zvířete nebo o nařízeném utracení a porážce, případně zpeněžení zvířete.

méně
Škody na plemenných zvířatech

Pojistné události způsobené pojištěnými riziky na plemenných zvířatech musí pojistník doložit potvrzením orgánu státní veterinární správy a potvrzením oprávněného veterinárního lékaře, případně od hasičů či ...

více

Pojistné události způsobené pojištěnými riziky na plemenných zvířatech musí pojistník doložit potvrzením orgánu státní veterinární správy a potvrzením oprávněného veterinárního lékaře, případně od hasičů či policie. Zároveň musí pojistník předložit doklad o neškodném odstranění těla zvířete nebo o nařízeném utracení a porážce, případně zpeněžení zvířete.

méně
  Popis
Krupobití

Likvidaci provádíme v závislosti na vývojovém stádiu ovoce. Ve většině případů je potřebná předběžná prohlídka sadů, tedy v období po hlavním vyrašení a následná prohlídka ...

více

Likvidaci provádíme v závislosti na vývojovém stádiu ovoce. Ve většině případů je potřebná předběžná prohlídka sadů, tedy v období po hlavním vyrašení a následná prohlídka krátce před sklizní plodů. Při škodách v období sklizně se stanoví výše škody až během finální prohlídky. Škody na sítích (pokud je oznámeno na škodní hlášence) likvidujeme okamžitě, takže můžete hned začít s opravou.

méně
Vichřice

Likvidaci provádíme krátce před samotnou likvidací. Kombinované škody po krupobití a vichřici likvidujeme společně. Škody způsobené vichřicí na konstrukcích a na sítích likvidujeme okamžitě, takže ...

více

Likvidaci provádíme krátce před samotnou likvidací. Kombinované škody po krupobití a vichřici likvidujeme společně.

Škody způsobené vichřicí na konstrukcích a na sítích likvidujeme okamžitě, takže můžete ihned začít s opravou.

méně
Mráz

Při škodách na ovoci, které je pojištěno pro případ mrazu, provedou likvidátoři v průběhu několika málo dní předprohlídku a škodu zlikvidují krátce před sklizní. ...

více

Při škodách na ovoci, které je pojištěno pro případ mrazu, provedou likvidátoři v průběhu několika málo dní předprohlídku a škodu zlikvidují krátce před sklizní.

méně
  Popis
Krupobití

Termín likvidace je závislý na vývojovém stádiu poškozené vinné révy. Ve většině případů je potřebná předběžná prohlídka porostu a následuje finální prohlídka krátce před sběrem ...

více

Termín likvidace je závislý na vývojovém stádiu poškozené vinné révy. Ve většině případů je potřebná předběžná prohlídka porostu a následuje finální prohlídka krátce před sběrem hrozna. Rané škody likvidujeme před vývojovým stádiem „měknutí bobulí“. Od stadia změknutí bobulí se vyplácí pojistné plnění navýšené o 25% za zvýšené pracovní náklady související se sběrem hroznů, a to s atraktivně nízkou spoluúčastí.

V době sklizně provádíme likvidaci u citlivých plodin okamžitě. Rovněž okamžitě likvidujeme i škody na sítích (pokud je oznámeno na škodní hlášence), takže můžete začít s opravou hned.

 

méně
Mráz

První prohlídku provádíme po úplném vyrašení hlavních oček a podoček. V závislosti na poškození provedeme konečnou prohlídku škody v srpnu. ...

více

První prohlídku provádíme po úplném vyrašení hlavních oček a podoček. V závislosti na poškození provedeme konečnou prohlídku škody v srpnu.

méně
  Popis
Krupobití

Likvidaci provádíme v závislosti na vývojovém stádiu chmele. Ve většině případů je potřebná předběžná prohlídka sadů, tedy v období po hlavním vyrašení a následná prohlídka ...

více

Likvidaci provádíme v závislosti na vývojovém stádiu chmele. Ve většině případů je potřebná předběžná prohlídka sadů, tedy v období po hlavním vyrašení a následná prohlídka krátce před sklizní. Při škodách v období sklizně se stanoví výše škody až během finální prohlídky. Škody na sítích (pokud je oznámeno na škodní hlášence) likvidujeme okamžitě, takže můžete hned začít s opravou.

méně
Vichřice

Likvidaci provádíme krátce před samotnou sklizní. Kombinované škody po krupobití a vichřici likvidujeme společně. Škody způsobené vichřicí na konstrukcích likvidujeme okamžitě, takže můžete ihned začít ...

více

Likvidaci provádíme krátce před samotnou sklizní. Kombinované škody po krupobití a vichřici likvidujeme společně.

Škody způsobené vichřicí na konstrukcích likvidujeme okamžitě, takže můžete ihned začít s opravou.

méně

Škodní případ vždy přehledně

Pokud se přihlásíte do klientského portálu po kliknutí na „Login“, získáte přístup k aktuálnímu stavu Vašeho škodního případu. Naleznete tam následující informace o stavu škody:

  • zaevidování oznámení škody
  • plánování likvidace škody
  • likvidace škody proběhne do 14 dnů
  • uzavření škodního případu
  • zpracování škodního vyúčtování
  • škoda je vyúčtována (částka připravena k převodu na účet)
Jsme pro naše zemědělce dnes i do budoucna ten nejlepší zemědělský specializovaný pojistitel v Evropě. Naše vize, Agra pojišťovna

Rychlá pomoc v případě škody je naší hlavní prioritou

Krupobití a další rizika jako jsou vichřice, mráz, sucho, záplava, způsobí během jediného dne škody na desítkách zemědělských podniků a poškodí tedy stovky pozemků. Tyto škody musí být každodenně evidovány a v následujících dnech a týdnech zlikvidovány a rovněž vyplaceny. Již další den se totiž může podobná situace s nepřízní počasí opakovat. Několik tisíc krupobitních událostí v letních měsících řadí Českou republiku k nejvíce postiženým regionům v Evropě.

Více než 75 let zkušeností a znalostí naší mateřské společnosti Österreichische Hagelversicherung, týkající se zacházení s podobně velkými škodami a k tomu téměř 300, v České republice 55, samostatných likvidátorů, kteří jsou sami zemědělci, dělají naší pojišťovnu spolehlivým partnerem v případě škody.​