Orná půda

Agrar Basis

AGRAR Basis umožňuje jednotlivé polní plodiny pojistit pro případ krupobití a požáru. Krytí lze rozšířit o pojištění pro případ mrazu, záplavy, vichřice, živočišných škůdců a porůstání. Řepku olejnou lze navíc pojistit pro případ jarního mrazu. Plnění kompenzuje ztrátu na výnosu a činí 30 % z pojistné částky pro riziko krupobití.

Přehled služeb

 • Umožňuje pojistit jednotlivé plodiny.
 • Základními riziky jsou krupobití a požár.
 • U vybraných plodin se pojišťuje vždy celá jimi osetá plocha.
 • Pojištěná rizika lze dle potřeby volit i volně kombinovat.
 • V návaznosti na základní pojištění je možno sjednat pojištění rozšířené.
 • Mezi rozšířené pojištění patří nové osetí po škodách mrazem, záplavou, vichřicí a živočišnými škůdci (nevztahuje se na škody zvěří), náhrada ztrát na výnosu v důsledku vichřice či záplavy.
 • Hradí se také škody vzniklé porůstáním, pokud vyklíčí více než 30% na stojících stéblech.
 • Plnění dostanete i za škody na řepce olejné způsobené jarním mrazem.

 • Změna klimatu je skutečností. Případy výskytu extrémního počasí přibývají.
 • Nepříznivé počasí dokáže v jediné minutě zničit Vaší úrodu a tím i Váš příjem.
 • Mnohem méně starostí s nepřízní počasí.
 • Pojištění zajistí Vaší existenci pro další hospodaření, tedy jistota stálého příjmu.
 • Část pojistného pokryje státní dotace.
 • Možnost 0% spoluúčasti.

Nahlaste své škody snadno bez velké byrokracie online přes Portál Agra pojišťovny. Díky moderní likvidaci a rychlému zpracování Vaší pojistné události obdržíte plnění v co nejkratší době.

Všichni pojištění mohou před uhrazením pojistného pojišťovně zažádat o dotace u Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF, a.s.) v programu Podpora pojištění. Podpora se vztahuje jak na pěstitele plodin, tak i chovatele hospodářských zvířat. Výše podpory pro aktuální rok se mění v závislosti na finančním plánu a počtu došlých žádostí. Žádosti o poskytnutí podpory je možné podávat od 1.1. do 30.10. příslušného roku.

Více informací naleznete přímo na stránkách PGRLF.

Ke stažení

Oops! We could not locate your form.

Stahování

Další produkty pro ornou půdu

Agrar Paušál

V rámci produktu AGRAR Paušál pojišťujete plodiny proti krupobití a požáru. Tím se minimalizuje vliv finančních škod krupobitím a požárem na Vaše hospodaření.

Agrar Univerzál

AGRAR Univerzál - široká paleta rizik- nabízí celoroční ochranu od zasetí až po sklizeň. S následky výkyvů počasí lze pak snáze počítat a pojistné plnění nahradí chybějící tržby.

Univerzál mák

Pro pěstitele máku máme jedinečnou nabídku, protože rostlina máku je od zasetí až do sklizně vystavena celé řadě rizik, mrazem počínaje a krupobitím konče.

Univerzál cukrová řepa

Cukrová řepa je citlivá zejména na poškození kroupami, mrazem, větrem a zaplavení bahnem. Proto je pojišťována pěstiteli velmi často.

Indexové pojištění sucha

Jako první a zatím jediná pojišťovna na trhu nabízíme našim klientům již několik let indexové pojištění sucha. Co to znamená?