Orná půda

Agrar Basis

AGRAR Basis umožňuje jednotlivé polní plodiny pojistit pro případ krupobití a požáru. Krytí lze rozšířit o pojištění pro případ mrazu, záplavy, vichřice, živočišných škůdců a porůstání. Řepku olejnou lze navíc pojistit pro případ jarního mrazu. Plnění kompenzuje ztrátu na výnosu a činí 30 % z pojistné částky pro riziko krupobití.

Přehled služeb

 • Umožňuje pojistit jednotlivé plodiny.
 • Základními riziky jsou krupobití a požár.
 • U vybraných plodin se pojišťuje vždy celá jimi osetá plocha.
 • Pojištěná rizika lze dle potřeby volit i volně kombinovat.
 • V návaznosti na základní pojištění je možno sjednat pojištění rozšířené.
 • Mezi rozšířené pojištění patří nové osetí po škodách mrazem, záplavou, vichřicí a živočišnými škůdci (nevztahuje se na škody zvěří), náhrada ztrát na výnosu v důsledku vichřice či záplavy.
 • Hradí se také škody vzniklé porůstáním, pokud vyklíčí více než 30% na stojících stéblech.
 • Plnění dostanete i za škody na řepce olejné způsobené jarním mrazem.

 • Změna klimatu je skutečností. Případy výskytu extrémního počasí přibývají.
 • Nepříznivé počasí dokáže v jediné minutě zničit Vaší úrodu a tím i Váš příjem.
 • Mnohem méně starostí s nepřízní počasí.
 • Pojištění zajistí Vaší existenci pro další hospodaření, tedy jistota stálého příjmu.
 • Část pojistného pokryje státní dotace.
 • Možnost 0% spoluúčasti.

Nahlaste své škody snadno bez velké byrokracie online přes Portál Agra pojišťovny. Díky moderní likvidaci a rychlému zpracování Vaší pojistné události obdržíte plnění v co nejkratší době.

Všichni pojištění mohou před uhrazením pojistného pojišťovně zažádat o dotace u Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF, a.s.) v programu Podpora pojištění. Podpora se vztahuje jak na pěstitele plodin, tak i chovatele hospodářských zvířat. Výše podpory pro aktuální rok se mění v závislosti na finančním plánu a počtu došlých žádostí. Žádosti o poskytnutí podpory je možné podávat od 1.1. do 30.10. příslušného roku.

Více informací naleznete přímo na stránkách PGRLF.

Ke stažení

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Stahování

Další produkty pro ornou půdu

Agrar Paušál

V rámci produktu AGRAR Paušál pojišťujete plodiny proti krupobití a požáru. Tím se minimalizuje vliv finančních škod krupobitím a požárem na Vaše hospodaření.

Agrar Univerzál

AGRAR Univerzál - široká paleta rizik- nabízí celoroční ochranu od zasetí až po sklizeň. S následky výkyvů počasí lze pak snáze počítat a pojistné plnění nahradí chybějící tržby.

Univerzál mák

Pro pěstitele máku máme jedinečnou nabídku, protože rostlina máku je od zasetí až do sklizně vystavena celé řadě rizik, mrazem počínaje a krupobitím konče.

Univerzál cukrová řepa

Cukrová řepa je citlivá zejména na poškození kroupami, mrazem, větrem a zaplavení bahnem. Proto je pojišťována pěstiteli velmi často.

Indexové pojištění sucha

Jako první a zatím jediná pojišťovna na trhu nabízíme našim klientům již několik let indexové pojištění sucha. Co to znamená?