Pomozte nám odhalit protiprávní jednání

Ochrana oznamovatelů

Na základě povinností vyplývajících ze směrnice EU 2019/1937 a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění, je společnost Agra pojišťovna, organizační složka rakouské společnosti Österreichische Hagelversicherung, povinna zřídit vnitřní oznamovací systém pro zpracování oznámení, aby se zabránilo poškození této společnosti, jednotlivců a veřejnosti, a aby bylo možné včas odhalit případná protiprávní jednání a porušení právních předpisů.

Agra pojišťovna proto vytvořila systém, který umožňuje anonymní i zcela otevřené oznamování podezření na porušení právních předpisů. V každém případě se oznamovatel nemusí obávat žádných represí – za předpokladu, že se oznámení zakládají na faktech.

Způsob oznamování

Pokud jste získali informace o protiprávním jednání na základě profesních vazeb a chcete takový přestupek oznámit, kontaktujte nás. Oznámení nám můžete dodat poštou s adresním dodatkem „Whistleblowing“, telefonicky nebo nejlépe e-mailem.

Adresa:
Österreichische Hagelversicherung
z.H. „Whistleblowing“
Lerchengasse 3-5, 1080 Wien, Österreich

Telefon: +43 1 403 16 81-350
E-Mail: [email protected]

Uvedené kontakty jsou určené pouze pro zaměstnance pojišťovny a osoby, které pro pojišťovnu vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, a slouží výhradně k oznámení podezření na protiprávní jednání. Na této e-mailové adrese nemůžeme přijímat, zpracovávat ani předávat obecné podněty zákazníků. Pro tyto účely sledujte prosím položku menu Podněty a stížnosti na webových stránkách.

Důvěrně a anonymně

Všechna oznámení zpracovává náš pracovník pověřený dohledem nad dodržováním právních předpisů s maximální možnou diskrétností a ochranou identity oznamovatele. Pro účely ochrany oznamovatelů a na základě vydaných nařízení je povoleno zpracování osobních údajů oznamovatelů, osob, kterých se oznámení týká, nebo které se podílejí na následných opatřeních.

Přijetí oznámení vám bude potvrzeno do 7 dnů na poštovní adresu nebo e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, pokud jste nevznesli námitku nebo není důvod se domnívat, že by to ohrozilo ochranu vaší totožnosti. Pokud vaše oznámení nebylo podáno anonymně, budeme vás nejpozději do tří měsíců od obdržení vašeho oznámení informovat o následných opatřeních (např. interní šetření nebo vyšetřování), která náš pracovník pověřený dohledem nad dodržováním právních předpisů chystá přijmout nebo z jakých důvodů nebude oznámení dále posuzováno.