Ovoce

Ovoce pod sítí

Rostoucí počet ovocnářů přistupuje k řízení rizik aktivně – a buduje pro své sady ochranné systémy. Pojistit vynaložené investice je dalším logickým krokem. K dispozici jsou tři pojistné varianty – standardní pojištění, pojistná varianta PLUS a pojištění velkých škod.

Přehled služeb

 • Pojistitelné jsou všechny druhy ovoce, ochranné sítě, nosné konstrukce sítí, u varianty Plus také ovocné stromy.
 • Hradíme plnění za škody způsobené krupobitím na plodech.
 • Dále poskytujeme plnění za škody způsobené krupobitím a vichřicí na sítích, konstrukcích a ovocných stromech.
 • Pojištěné jsou rovněž plody, které jsou poškozeny zřícením ochranné konstrukce v důsledku krupobití a vichřice.
 • Škody mrazem na jablkách a hruškách – možno pouze v návaznosti na pojištění pro případ škod krupobitím.
 • Pro stolní jablka lze sjednat vyšší variantu pojistného plnění – pojištění 1. jakostní třída

 • Změna klimatu je skutečností. Případy výskytu extrémního počasí přibývají.
 • Nepříznivé počasí dokáže v jediné minutě zničit Vaší úrodu a tím i Váš příjem.
 • Mnohem méně starostí s nepřízní počasí.
 • Pojištění zajistí Vaší existenci pro další hospodaření, tedy jistota stálého příjmu.
 • Část pojistného pokryje státní dotace.
 • Využíváme desetinové stupňování pojistného – zvýhodnění při příznivém škodním průběhu
 • U škod krupobitím hradíme mimo ztráty na výnosu také snížení kvality produkce podle kritérií Evropské unie.
 • U stolních jablek je možno sjednat pro škody krupobitím vyšší variantu pojistného plnění, tzv. pojištění 1. jakostní třídy.

Nahlaste své škody snadno bez velké byrokracie online přes Portál Agra pojišťovny, případně přes online – formulář přímo z našich webových stránek. Díky moderní likvidaci a rychlému zpracování Vaší pojistné události obdržíte plnění v co nejkratší době.

Všichni pojištění mohou před uhrazením pojistného pojišťovně zažádat o dotace u Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF, a.s.) v programu Podpora pojištění. Podpora se vztahuje jak na pěstitele plodin, tak i chovatele hospodářských zvířat. Výše podpory pro aktuální rok se mění v závislosti na finančním plánu a počtu došlých žádostí. Žádosti o poskytnutí podpory je možné podávat od 1.1. do 30.10. příslušného roku.

Více informací naleznete přímo na stránkách PGRLF.

Ke stažení

Oops! We could not locate your form.

Stahování

Další produkt pro ovoce

Ovoce

Požadavky na kvalitu ovoce ze strany obchodníků i konzumentů neustále rostou. Prostřednictvím pojištění mohou pěstitelé část rizik s tím spojených přenést na naše bedra.