Vinná réva

Vinná réva - Univerzál

Vinná réva – Univerzál je speciální produkt zaměřený na vinaře, kterým velmi záleží na kvalitě jejich vín. Vedle přímých škod způsobených mrazem nebo krupobitím pokrývá i vícenáklady nutné k zajištění vysoké úrovně kvality.
Zároveň jsme pro Vás vylepšili systém plnění u vícenákladů po škodách krupobitím od stádia měknutí bobulí.

Přehled služeb

  • Náhradu škody obdržíte v případě, že vinnou révu poškodí krupobití a mráz.

Při pozdních škodách od stádia „měknutí bobulí“ poskytujeme dodatečné pojistné plnění za zvýšené pracovní náklady.

  • Změna klimatu je skutečností. Případy výskytu extrémního počasí přibývají.
  • Nepříznivé počasí dokáže v jediné minutě zničit Vaší úrodu a tím i Váš příjem.
  • Mnohem méně starostí s nepřízní počasí.
  • Pojištění zajistí Vaší existenci pro další hospodaření, tedy jistota stálého příjmu.
  • Část pojistného pokryje státní dotace.
  • Úhrada vícenákladů – za probírku a obtížnější sklizeň.

Nahlaste své škody snadno bez velké byrokracie online přes Portál Agra pojišťovny, případně přes online – formulář přímo z našich webových stránek. Díky moderní likvidaci a rychlému zpracování Vaší pojistné události obdržíte plnění v co nejkratší době.

Všichni pojištění mohou před uhrazením pojistného pojišťovně zažádat o dotace u Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF, a.s.) v programu Podpora pojištění. Podpora se vztahuje jak na pěstitele plodin, tak i chovatele hospodářských zvířat. Výše podpory pro aktuální rok se mění v závislosti na finančním plánu a počtu došlých žádostí. Žádosti o poskytnutí podpory je možné podávat od 1.1. do 30.10. příslušného roku.

Více informací naleznete přímo na stránkách PGRLF.

Ke stažení

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Stahování

Další produkt pro vinnou révu

Vinná réva - Basis

Pojištění „Vinná réva – Basis“ je určeno vinařům, kteří se neorientují na množství, ale především na kvalitu úrody.