Podněty a stížnosti

Nejste zcela spokojeni a chcete nás o tom informovat?

Vaše podněty a stížnosti nám dávají příležitost dále zlepšovat naše produkty a služby, proto každou zpětnou vazbu bereme velmi vážně.

Svůj podnět nebo stížnost související s pojistnou smlouvou nám můžete přímo a jednoduše sdělit prostřednictvím níže uvedených kontaktů – telefonicky, písemně či e-mailem.

Agra pojišťovna – oddělení kvality služeb
Starodejvická 1899/4, 160 00 Praha 6
e-mail: [email protected]
tel.: 233 312 836

Uveďte prosím vždy své jméno, adresu a číslo pojistné smlouvy, ke které se Vaše stížnost vztahuje.

Jakmile obdržíme Vaši zprávu, náš tým zabývající se stížnostmi podnikne bezodkladně veškeré kroky k jejímu objasnění:
• potvrdíme přijetí stížnosti
• na základě Vámi poskytnutých údajů a dalších shromážděných podkladů a informací
posoudíme objektivně a komplexně věcnou i právní stránku záležitosti
• v souladu s právními možnostmi se vynasnažíme nalézt rychlé a uspokojivé řešení
• s výsledky šetření Vás podrobně seznámíme

Vyřízení stížnosti bude provedeno bez zbytečného odkladu a obvykle je ukončeno do jednoho týdne. Dojde-li ke zdržení, budeme Vás o něm i jeho důvodech včas informovat.

Pokud výsledek našeho šetření nebude odpovídat Vašemu očekávání, máte možnost se v dalším kroku obrátit též na Českou národní banku, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.
Zde je adresa: ČNB, Samostatný odbor ochrany spotřebitele, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1