Nákazy

Varianta 1

Pojistitelné jsou nebezpečné nákazy v rozsahu vymezeném zákonem o péči o zvířata (viz. Veterinární zákon) a vyjmenované ve Všeobecných pojistných podmínkách pro pojištění hospodářských zvířat (článek 14 odst. 1).

Přehled služeb

  • Úhyn, nařízené utracení a nutnou porážku u skotu, prasat, ovcí, koz a drůbeže
  • VARIANTA 1: nákazy

  • I přes nejlepší zemědělskou praxi není často možné zabránit ztrátám v chovech.
  • Pojištění Vám nabízí ochranu při mimořádných případech škod.
  • Uhynutí, utracení a porážka již nejsou ekonomickou tragédií, ale pojistnou událostí.
  • Celoroční ochrana, 365 dní v roce

Nahlaste své škody snadno bez velké byrokracie online přes Portál Agra pojišťovny, případně přes online – formulář přímo z našich webových stránek.

Obratem Vás budeme kontaktovat a vysvětlíme Vám další postup. Pravděpodobně bude zapotřebí doložit některé z níže uvedených dokladů.

U nákazových škod je třeba dodat:

  • potvrzení orgánu státní veterinární správy
  • doklad o odstranění těla zvířete dle platných předpisů
  • ostatní doklady potřebné pro likvidaci škody

Všichni pojištění mohou před uhrazením pojistného pojišťovně zažádat o dotace u Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF, a.s.) v programu Podpora pojištění. Podpora se vztahuje jak na pěstitele plodin, tak i chovatele hospodářských zvířat. Výše podpory pro aktuální rok se mění v závislosti na finančním plánu a počtu došlých žádostí. Žádosti o poskytnutí podpory je možné podávat od 1.1. do 30.10. příslušného roku.

Více informací naleznete přímo na stránkách PGRLF.

Ke stažení

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Stahování

Další varianty pro hospodářská zvířata

Varianta 2

Druhou pojistnou variantou jsou nákazy, akutní otrava, zasažení zvířete elektrickým proudem a živelní nebezpečí.

Varianta 3

Třetí varianta obsahuje navíc riziko jiného hromadného onemocnění. Tuto variantu lze rozšířit o jednotlivé škody na plemenných zvířatech.