Impressum

Informace o společnosti a webové stránce

Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,
Agra pojišťovna, organizační složka
– zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 55595, IČ: 27609871

Vedoucí organizační složky:
Mgr. Petra Martinková

Starodejvická 1899/4, Dejvice, 160 00 Praha 6
tel: 233 312 836
e-mail: [email protected]
internet: www.agrapojistovna.cz

zřizovatel organizační složky: Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
vzájemnostní pojišťovací spolek se sídlem ve Vídni, Rakousko

Lerchengasse 3-5, A – 1080 Wien
tel: +43/1/403 16 81-0, fax: +43/1/403 16 81-46
e-mail: [email protected]
internet: www.hagel.at

Obchodní rejstřík: Zapsán pod značkou FN 106532 s v rejstříku u obchodního soudu ve Vídni
Daňové identifikační číslo: ATU15364807
Dohledový orgán AT: Úřad pro dozor nad finančním trhem – Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien
Dohledový orgán CZ: Česká národní banka (ČNB)
Profesní sdružení: Svaz rakouských pojistitelů – Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO)
Členství v komorách: Člen Vídeňské hospodářské komory – Wirtschaftskammer Wien
Úřad dle zákona o E-Commerce: Magistrátní úřad pro 8. vídeňský okrsek – Magistratisches Bezirksamt des 8. Bezirkes

Představenstvo:
Dr. Kurt Weinberger, předseda představenstva
Mag. Reinhard Kern, člen představenstva

Předmět podnikání:
Společnost je založena na principu vzájemnostního pojištění a provozuje pojištění škod, které způsobují živelní události a živočišní škůdci na zemědělských plodinách. Nabídka zahrnuje i škody v lesnictví a zahradnictví, pojištění hospodářských zvířat a pojištění zařízení sloužících při pěstování a ochraně rostlin (např. skleníky, ochranné sítě apod.).

Hlavní obsahové zaměření webových stránek :
Webová stránka slouží prezentaci společnosti Österreichische Hagelversicherung resp. její organizační složky pro Českou republiku a poskytuje informace o jimi nabízených pojistných produktech a službách.

Za obsah odpovídá: Petra Martinková

Google Analytics
Tato webová stránka využívá službu Google Analytics, službu pro analýzu internetových stránek poskytovanou společností Google Inc. (dále jen„Google“). Služba Google Analytics používá cookies (malé soubory obsahující řetězec znaků), které se ukládají na Vašem počítači a umožní analýzu Vašeho používání naší webové stránky. Tato data se (včetně Vaší IP adresy) přenáší na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Google tato data použije, aby vyhodnotil používání naší webové stránky, sestavil nám k tomu vyhodnocující zprávy a poskytl nám další služby související s používáním webových stránek. Google také předá tyto informace třetím stranám, pokud si to vyžádají zákonné předpisy či pokud tyto třetí strany z pověření Googlu tato data zpracovávají. Google v žádném případě nespojí Vaši IP adresu s dalšími daty. Další informace k používání dat společností Google naleznete zde.