... a sklízíte jistotu

Ovoce

Pěstitelé ovoce se již nemusí obávat ztrát vlivem nepřízně počasí. Pro pěstování ovoce je aktivní předcházení ztrátám z důvodů velké koncentrace hodnoty a také citlivosti k poškození nevyhnutelné. Je proto samozřejmé, že se podíl těchto pojištěných sadů neustále zvyšuje.

Naše produkty pro ovoce

Ovoce

Požadavky na kvalitu ovoce ze strany obchodníků i konzumentů neustále rostou. Prostřednictvím pojištění mohou pěstitelé část rizik s tím spojených přenést na naše bedra.

Ovoce pod sítí

Rostoucí počet ovocnářů přistupuje k řízení rizik aktivně - a buduje pro své sady ochranné systémy. Pojistit vynaložené investice je dalším logickým krokem.

Ke stažení

Oops! We could not locate your form.

Stahování