Vinná réva

Vinná réva - Basis

Pojištění „Vinná réva – Basis“ je určeno vinařům, kteří se neorientují na množství, ale především na kvalitu úrody. A jsou si vědomi, že i lehké pozdní krupobití vyvolá potřebu pracovních vícenákladů vynakládaných na probírku.
Zároveň jsme pro Vás vylepšili systém plnění u vícenákladů – vztahuje se na škody krupobitím od stadia měknutí bobulí.

Přehled služeb

  • Náhradu škody obdržíte v případě, že vinnou révu poškodí krupobití.

Při pozdních škodách od stadia „měknutí bobulí“ poskytujeme dodatečné pojistné plnění za zvýšené pracovní náklady.

  • Změna klimatu je skutečností. Případy výskytu extrémního počasí přibývají.
  • Nepříznivé počasí dokáže v jediné minutě zničit Vaší úrodu a tím i Váš příjem.
  • Mnohem méně starostí s nepřízní počasí.
  • Pojištění zajistí Vaší existenci pro další hospodaření, tedy jistota stálého příjmu.
  • Část pojistného pokryje státní dotace.
  • Úhrada vícenákladů – za probírku a obtížnější sklizeň.

Nahlaste své škody snadno bez velké byrokracie online přes Portál Agra pojišťovny, případně přes online – formulář přímo z našich webových stránek. Díky moderní likvidaci a rychlému zpracování Vaší pojistné události obdržíte plnění v co nejkratší době.

Všichni pojištění mohou před uhrazením pojistného pojišťovně zažádat o dotace u Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF, a.s.) v programu Podpora pojištění. Podpora se vztahuje jak na pěstitele plodin, tak i chovatele hospodářských zvířat. Výše podpory pro aktuální rok se mění v závislosti na finančním plánu a počtu došlých žádostí. Žádosti o poskytnutí podpory je možné podávat od 1.1. do 30.10. příslušného roku.

Více informací naleznete přímo na stránkách PGRLF.

Ke stažení

Oops! We could not locate your form.

Stahování

Další produkt pro vinnou révu

Vinná réva - Univerzál

Vinná réva - Univerzál je speciální produkt, který vedle přímých škod způsobených mrazem nebo krupobitím pokrývá i vícenáklady nutné k zajištění vysoké úrovně kvality.