Orná půda

Indexové pojištění sucha

Jako první a zatím jediná pojišťovna na trhu nabízíme našim klientům již několik let indexové pojištění sucha. Co to znamená?

Přehled služeb

Jde o pojištění indexového typu, kdy se v případě nahlášení škody nárok na plnění posuzuje výhradně podle srážkových dat z nejbližší meteorologické stanice. Výše plnění bude vypočtena automaticky v závislosti na registrovaném srážkovém deficitu. Tento systém pojištění funguje velmi efektivně a jednoduše.

Produkt se neustále vyvíjí a rozšiřuje. Nejprve bylo možné sjednat pojištění pro  kukuřici, slunečnici a ozimou pšenici. Poté se nabídka rozšířila o sóju, ozimé tritikale, ozimé žito a ozimý oves. Od roku 2022 lze pojistit i řepku ozimou. Pojistník si z nabídky může vybrat jednu nebo více plodin, a pro každou z nich určí pojistnou částku na hektar.

 • kukuřice
 • pšenice ozimá
 • tritikale ozimé
 • žito ozimé
 • oves ozimý
 • slunečnice
 • sója
 • řepka ozimá

 • Změna klimatu je skutečností. Případy výskytu extrémního počasí přibývají.
 • Nepříznivé počasí dokáže v jediné minutě zničit Vaší úrodu a tím i Váš příjem.
 • Mnohem méně starostí s nepřízní počasí.
 • Pojištění zajistí Vaší existenci pro další hospodaření, tedy jistota stálého příjmu.
 • Část pojistného pokryje státní dotace.

Nahlaste své škody snadno bez velké byrokracie online přes Portál Agra pojišťovny. Díky moderní likvidaci a rychlému zpracování Vaší pojistné události obdržíte plnění v co nejkratší době.

Všichni pojištění mohou před uhrazením pojistného pojišťovně zažádat o dotace u Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF, a.s.) v programu Podpora pojištění. Podpora se vztahuje jak na pěstitele plodin, tak i chovatele hospodářských zvířat. Výše podpory pro aktuální rok se mění v závislosti na finančním plánu a počtu došlých žádostí. Žádosti o poskytnutí podpory je možné podávat od 1.1. do 30.10. příslušného roku.

Více informací naleznete přímo na stránkách PGRLF

Ke stažení

 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Stahování

Další produkty pro ornou půdu

Agrar Basis

AGRAR Basis umožňuje jednotlivé polní plodiny pojistit pro případ krupobití a požáru. Krytí lze rozšířit o pojištění pro případ mrazu, záplavy, vichřice, živočišných škůdců a porůstání.

Agrar Paušál

V rámci produktu AGRAR Paušál pojišťujete plodiny proti krupobití a požáru. Tím se minimalizuje vliv finančních škod krupobitím a požárem na Vaše hospodaření.

Agrar Univerzál

AGRAR Univerzál - široká paleta rizik- nabízí celoroční ochranu od zasetí až po sklizeň. S následky výkyvů počasí lze pak snáze počítat a pojistné plnění nahradí chybějící tržby.

Univerzál mák

Pro pěstitele máku máme jedinečnou nabídku, protože rostlina máku je od zasetí až do sklizně vystavena celé řadě rizik, mrazem počínaje a krupobitím konče.

Univerzál cukrová řepa

Cukrová řepa je citlivá zejména na poškození kroupami, mrazem, větrem a zaplavení bahnem. Proto je pojišťována pěstiteli velmi často.

Indexové pojištění sucha

Jako první a zatím jediná pojišťovna na trhu nabízíme našim klientům již několik let indexové pojištění sucha. Co to znamená?