... a sklízíte jistotu

Hospodářská zvířata

Vaše hospodářství je vystaveno 24hodin denně, 365 dní v roce, různým rizikům a nebezpečí. Vyberte pro své chovy a podnik vhodnou ochranu – celoročně, individuálně a bez zbytečné byrokracie.

Naše produkty pro hospodářská zvířata

Varianta 1

Pojistitelné jsou nebezpečné nákazy v rozsahu vymezeném zákonem o péči o zvířata a vyjmenované ve Všeobecných pojistných podmínkách pro pojištění hospodářských zvířat.

Varianta 2

Druhou pojistnou variantou jsou nákazy, akutní otrava, zasažení zvířete elektrickým proudem a živelní nebezpečí.

Varianta 3

Třetí varianta obsahuje navíc riziko jiného hromadného onemocnění. Tuto variantu lze rozšířit o jednotlivé škody na plemenných zvířatech.

Ke stažení

Oops! We could not locate your form.

Stahování