Chmel

Chmel

Pojištění chmele zahrnuje dvě rizika – krupobití a volitelně vichřici. Škodou vichřicí se rozumí pád konstrukce. Pojištěný výtěžek je každoročně volitelný. U pojištění vichřice lze pojistit i náklady na opravu konstrukce.

Přehled služeb

 • Pojistit lze ztráty na výnosu hlávek v důsledku krupobití.
 • Dále hradíme ztráty na výnosu hlávek po pádu konstrukce v důsledku vichřice.
 • Rovněž nahradíme náklady na opravu konstrukce po pádu způsobeném vichřicí.

 • Změna klimatu je skutečností. Případy výskytu extrémního počasí přibývají.
 • Nepříznivé počasí dokáže v jediné minutě zničit Vaší úrodu a tím i Váš příjem.
 • Mnohem méně starostí s nepřízní počasí.
 • Pojištění zajistí Vaší existenci pro další hospodaření, tedy jistota stálého příjmu.
 • Část pojistného pokryje státní dotace.

Nahlaste své škody snadno bez velké byrokracie online přes Portál Agra pojišťovny, případně přes online – formulář přímo z našich webových stránek. Díky moderní likvidaci a rychlému zpracování Vaší pojistné události obdržíte plnění v co nejkratší době.

Všichni pojištění mohou před uhrazením pojistného pojišťovně zažádat o dotace u Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF, a.s.) v programu Podpora pojištění. Podpora se vztahuje jak na pěstitele plodin, tak i chovatele hospodářských zvířat. Výše podpory pro aktuální rok se mění v závislosti na finančním plánu a počtu došlých žádostí. Žádosti o poskytnutí podpory je možné podávat od 1.1. do 30.10. příslušného roku.

Více informací naleznete přímo na stránkách PGRLF.

Ke stažení

 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Stahování