... a sklízíte jistotu

Chmel

Chmel a chmelové konstrukce jsou každodenně vystaveny nepříznivým vlivům počasí. Proto nabízíme chmelařům speciální pojistný produkt.

Náš produkt pro chmel

Chmel

Pojištění chmele zahrnuje dvě rizika - krupobití a volitelně vichřici. Škodou vichřicí se rozumí pád konstrukce.

Ke stažení

  • Hidden
  • Hidden
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Stahování