... a sklízíte jistotu

Hospodářská zvířata

Vaše hospodářství je vystaveno 24hodin denně, 365 dní v roce, různým rizikům a nebezpečí. Vyberte pro své chovy a podnik vhodnou ochranu – celoročně, individuálně a bez zbytečné byrokracie.

Chovatelé hospodářských zvířat pracují 365 dní v roce. Každým dnem může ve stáji uhynout nějaké zvíře nebo dokonce propuknout nákaza. Nemůžeme ale opomenout ani extrémní počasí a živelní nebezpečí.

Výhody pojištění

 • I přes nejlepší zemědělskou praxi není často možné zabránit ztrátám v chovech.
 • Pojištění Vám nabízí ochranu při mimořádných případech škod.
 • Uhynutí, utracení a porážka již nejsou ekonomickou tragedií, ale pojistnou událostí.

Pojistit lze úhyn, nařízené utracení a porážku u

 • skotu
 • prasat
 • ovcí
 • koz
 • drůbeže

Jedním pohledem Hospodářská zvířata - Všechny produkty

Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3
Nákazy
included
included
included
Akutní otrava
included
included
Zasažení zvířete el. proudem
included
included
živelní nebezpečí
included
included
Jiná hromadná onemocnění
included
Jednotlivé škody na plemenných zvířatech
optional

Další produkty

 • Varianta 1

  Pojistitelné jsou nebezpečné nákazy v rozsahu vymezeném zákonem o péči o zvířata (viz. Veterinární zákon) a vyjmenované ve Všeobecných pojistných podmínkách pro ...
  více
 • Varianta 2

  Druhou pojistnou variantou jsou nákazy, akutní otrava, zasažení zvířete elektrickým proudem a živelní nebezpečí.
  více
 • Varianta 3

  Třetí varianta obsahuje navíc riziko jiného hromadného onemocnění. Tuto variantu lze rozšířit o jednotlivé škody na plemenných zvířatech. Uhynutí, utracení a porážka ...
  více

Informační materiál

 • Hidden
 • Hidden
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Jsme pro naše zemědělce dnes i do budoucna ten nejlepší zemědělský specializovaný pojistitel v Evropě. Naše vize, Agra pojišťovna