AP hostila mezinárodní seminář

138 odborníků na zemědělské pojištění z celkem 20 zemí se začátkem srpna setkalo v Praze na pravidelné výměně zkušeností, tentokrát na téma „Škody krupobitím na sóje“.

Mezinárodní sdružení pojistitelů zemědělské produkce AIAG (Association Internationale des Assureurs de la Production Agricole) pořádá každoročně seminář určený odborníkům na škody na zemědělských plodinách. Letos byly jako téma zvoleny škody krupobitím na porostech sóji, a hostitelskou zemí se stala Česká republika.

Po odborné stránce zajistila seminář Agra pojišťovna, která čerpá know-how ze sedmdesátileté historie své rakouské mateřské společnosti. Současně je však průkopníkem využití moderních technologií při stanovování škod na zemědělských plodinách, které sahá až k využití družicových snímků.

V rámci teoretické části seznámil Marek Bizoň, ředitel Agra pojišťovny, účastníky se základními fakty o České republice, českém zemědělství a trhu zemědělského pojištění. Odbornou část, metodiku likvidace škod na sóji, její problémy a úskalí pak představil ing. Johann Fank, ředitel likvidace škod společnosti Österreichische Hagelversicherung.

Druhý den byla připravena praktická část, a to stanovování škod na porostu sóji nedaleko Prahy. U políček se simulovanými škodami byli účastníci rozděleni do skupin, a spolu pak hodnotili stav rostlin a vzniklé škody v různých vegetačních stádiích. Následně se výsledky jednotlivých týmů vyhodnotily, porovnaly a prodiskutovaly se získané zkušenosti.

Z této mezinárodní výměny zkušeností mezi zemědělskými pojistiteli z celého světa profitují především pojištění zemědělci.

Ing. Edita Křížová, events & média, Agra pojišťovna, 733 181 303