AP je hostitelem mezinárodního semináře

138 odborníků na zemědělské pojištění z celkem 20 zemí se potkalo v Praze na pravidelné výměně zkušeností, tentokrát na téma „Škody krupobitím na sóje“.   

Mezinárodní sdružení pojistitelů zemědělské produkce AIAG (Association Internationale des Assureurs de la Production Agricole) pořádá každoročně seminář určený odobrníkům na škody na zemědělských plodinách. Letos byly jako téma zvoleny škody krupobitím na porostech sóji, a hostitelskou zemí se stala Česká republika.

Po odborné stránce zajišťuje seminář Agra pojišťovna, která čerpá know-how ze sedmdesátileté historie své rakouské mateřské společnosti. Současně je však průkopníkem používání moderních technologií při stanovování škod na zemědělských plodinách, které sahá až k využití  družicových snímků.

V rámci teoretické části přivítal ve středu účastníky Marek Bizoň, ředitel Agra pojišťovny, a seznámil je se základními fakty o České republice, českém zemědělství a trhu zemědělského pojištění. Odbornou část, metodiku likvidace škod na sóji, její problémy a úskalí pak představil Ing. Johann Fank, ředitel likvidace škod společnosti Österreichische Hagelversicherung.

Na čtvrteční den je připravena praktická část, a to stanovování škod na porostu sóji nedaleko Prahy. U políček se simulovanými škodami budou účastníci rozděleni do skupin, budou hodnotit stav rostlin a vzniklé škody v různých vegetačních stádiích. Následně se výsledky jednotlivých týmu vyhodnotí, porovnají a prodiskutují se získané zkušenosti.

Jako kulturní rámec pak připravila Agra pojišťovna pro účastníky prohlídku starého města s návštěvou vinice, exkurzi do Lán a Krušovic.

Z této mezinárodní výměny zkušeností mezi zemědělskými pojistiteli z celého světa profitují především pojištění zemědělci.

Ing. Edita Křížová, events & média, Agra pojišťovna, 733 181 303

Marek Bizoň

ředitel organizační složky