Co nás čeká v nejbližších dnech?

Připravili jsme si pro vás stručný přehled, co nás, Agra pojišťovnu, i vás, naše zemědělské klienty, v následujících dnech čeká a co je potřeba udělat a stihnout včas, abyste měli splněnou administrativu a mohli se plně soustředit na hlavní činnost vašeho podnikání. A pro ty nepojištěné máme pár tipů, které by mohly pozitivně ovlivnit rozhodování, zda by i pro ně bylo pojištění plodin přínosné.

Aktualizace osevního plánu

V následujících dnech bude probíhat každoroční aktualizace osevního plánu. Na první pohled nudná povinnost, která se však zúročí v případě likvidace pojistné události.

Již od podzimu, i nyní na jaře rozesílá Agra pojišťovna všem svým klientům, případně jejich makléřům aktualizační formuláře. Zde je nezbytné uvést veškeré změny týkající se osevního plánu pro běžný rok. Obnova soupisů probíhá u všech produktů – plodin na orné půdě, ovoce, vinné révy či chmele. Důležité jsou údaje k výměře, pěstovaným plodinám či pojistným částkám, které by měly být přizpůsobené aktuálním tržním cenám. Přesné označení pozemku podle LPIS usnadní celý proces likvidace v případě škody, od elektronického zpracování až po urychlení samotné výplaty pojistného plnění.

Včasná aktualizace je důležitá, neboť aprílové počasí je nevyzpytatelné a následky jeho rozmarů mohou být neblahé. Pro nahlášení změny platí čím dříve, tím lépe, přičemž Agra pojišťovna doporučuje zaslání vyplněných formulářů nejpozději do 15. května. Krupobití či jiná pojištěná pohroma může udeřit prakticky kdykoliv, a pokud nejsou v okamžiku vzniku škody oznámeny letošní údaje, musí se pojišťovna držet údajů z předešlého roku. To nemusí být vždy pro klienta výhodné a v každém případě to znesnadňuje proces likvidace škodní události. Po doručení aktuálních dat k výměrám a pojistným částkám je míč na straně pojišťovny, která údaje zpracuje a vystaví předpis pojistného pro rok 2023.

Podat žádost o dotaci, pak teprve uhradit pojistné

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF) upravil od 1. ledna 2023 pravidla pro poskytování podpor v rámci programu Finanční podpora pojištění.

Žádost bude možná podat spolu s čestným prohlášením POUZE elektronicky na stránkách PGRLF. Další změnou je také to, že potvrzení o výši zaplaceného pojistného a doklady prokazující úhradu pojistného, jako je zápočet z pojistné události, přeplatky, apod., nebudeme už posílat Vám, ale doložíme je elektronicky na PGRLF za Vás.

Co zůstává stejné? Termín příjmu žádostí byl spuštěn 1. ledna a trvá do 31. října příslušného roku. Nadále rovněž platí, že žádost o poskytnutí podpory musí být podána před úhradou pojistného. Proto apelujeme na všechny klienty, využijte tohoto zjednodušení a zažádejte si o podporu ihned po doručení předpisu pojistného. Předejdete tak tím možným komplikacím.

Pojištění jako nástroj eliminace rizik

Pojištění je tématem, které se mezi zemědělci diskutuje stále častěji. Zemědělství je vážně postiženo klimatickými změnami v důsledku rostoucích extrémů počasí. A protože se jedná o odvětví, které se nachází pod otevřenou oblohou, je tudíž jako první a nejsilněji ohroženo přibývajícími výkyvy počasí. Pojištění představuje jednu z možností, jak zajistit existenci pro další hospodaření.

Základním a nejstarším pojistitelným rizikem vůbec je krupobití. Pozadu však nezůstává ani vichřice, záplavy, výskyt škůdců a hrabošů, mráz a v posledních několika letech také riziko sucha.

Stále je vhodná doba pro uzavření základního pojištění, tedy pro případ krupobití a požáru. Pokud uvažujete komplexněji, nabízí se i možnost dalších živelných rizik, například vichřice či záplavy. V případě škody na pojištěných plodinách hradí pojistitel ztráty na výnosu. Návrh na pojištění můžete pojišťovně dodat do 15. května.

Patříte mezi nepojištěné, ale uvažujete o změně? Nebo jste s nastavením současného pojištění nespokojeni? Není nic jednoduššího, než oslovit naše zástupce v regionech. Rádi Vám připraví nabídku přesně pro Vaše potřeby. Nabídka Vás nic nestojí. Bližší informace naleznete na internetových stránkách Agra pojišťovny nebo shlédněte naše nové video na téma „Proč se pojistit?“. Přesvědčte se sami.

vyšlo v týdeníku Zemědělec, 14/2023