Denik.cz: Zemědělské pojištění by si měl dopřát každý hospodář

Pojištění je tématem, které se mezi zemědělci diskutuje stále častěji. Když se ohlédneme pár let nazpět, tak naše zemědělství postihla již celá řada nebezpečí, která lze pojišťovnami běžně pojistit.

Proč by se tedy měli zemědělci pro případ nepřízně počasí a klimatických změn pojišťovat?

Zemědělství je vážně postiženo klimatickými změnami v důsledku rostoucích extrémů počasí. Ale i společnost chovající zvířata musí vždy počítat s různými riziky, jako jsou epidemie zvířat, nehody a nemoci. V případě škody je finanční zátěž enormní.

VÝHODY POJIŠTĚNÍ:
• zmírní dopady přibývajících extrémů, způsobených změnou klimatu
• kompenzuje finanční ztráty
• garantovaný zdroj příjmů podniku
• umožňuje obnovit podnikání a pokračovat v činnosti
• podpora inovací a modernizace
• dotované pojistné

Více se dočtete v našem novém článku na Denik.cz.