Dokládání potvrzení o úhradě pojistného pro účely dotace

(program Finanční podpora pojištění, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s.)

Kdy obdržím od Agra pojišťovny potvrzení o úhradě?

Potvrzení vystavujeme zhruba od poloviny srpna, a průběžně vždy pro předpisy, které k danému datu evidujeme jako plně uhrazené. Velká část klientů obdrží potvrzení od svého zprostředkovatele. Každý, kdo je zaregistrován v našem klientském portálu, najde potvrzení ke stažení tam. V ostatních případech rozesíláme potvrzení poštou.

 

Jak mám/e postupovat při dokládání úhrady pojistného?

Postup podávání potvrzení na PGRLF se oproti minulým rokům nemění.

Formulář „Potvrzení pojišťovny“ je třeba vytisknout, podepsat a doručit dle pokynů vydaných ze strany PGRLF. Tyto pokyny obdržel každý žadatel v e-mailu z podatelny PGRLF po elektronickém podání žádosti.

 

Mohu mnou podepsané „Potvrzení pojišťovny“ doručit na PGRLF e-mailem?

NE, dle dostupných informací a pokynů je třeba potvrzení doručit buď prostřednictvím datové schránky, držitele poštovní licence, osobně, či prostřednictvím místně příslušného pracoviště SZIF. Při doručování poštou je rozhodné datum podání poštovní zásilky k přepravě.

Vždy se řiďte pokyny, které jste obdržel/a po podání žádosti. Některé další doklady související s žádostí e-mailem doručit lze.

 

Proč je na příloze u předpisu pojistného Agra pojišťovny uvedeno, že se v letošním roce postup mění?

PGRLF oslovilo v souvislosti se změnou pokynů pro program Podpora pojištění spolupracující pojišťovny koncem roku 2022. Okamžitě jsme zahájili přípravné kroky, v době vystavování předpisů jsme byli přesvědčeni o tom, že se do systému elektronického předání dat Agra pojišťovna zapojí již v tomto roce. Koncem června 2023 jsme však usoudili, že bude v zájmu klientů zůstat letos u osvědčeného postupu.

 

Co bylo důvodem pro odklad? Proces se má přece pro klienty zjednodušit.

Ano, potvrzením úhrady pojišťovnou přímo na PGRLF má odpadnout část povinností žadatele o podporu. Už nebude muset předávat doklady o úhradě pojistného, tisknout a podepisovat potvrzení apod.

Předání těchto citlivých dat pojišťovnou však vyžaduje výslovný souhlas klienta, což je nový formulář, kterým my jako pojišťovna zatížíme klienta. Dořešení tohoto kroku co nejjednodušším způsobem bylo jedním z důvodů pro odklad zapojení Agra pojišťovny.

 

Proč jsem ještě letos potvrzení neobdržel/a?

Pokud máte uhrazeno pojistné, je potvrzení pravděpodobně již na cestě. Potvrzení vystavujeme zhruba do dvou týdnů od zaevidování úhrady. Jestliže máte pocit, že již uplynula delší doba, kontaktujte nás pod [email protected] nebo tel. 233 312 836.

S vystavováním potvrzení začínáme až v průběhu srpna, protože do té doby probíhají úpravy v předepsaném pojistném. Předcházíme tak opakovanému vystavování a doručování.