Kvalita pojištění se měří likvidací škod

Proč by se měli zemědělci pro případ nepřízně počasí pojišťovat? Proč je vhodnou volbou právě specializovaná pojišťovna? Jaké má výhody? Kdo stojí za likvidací pojistných událostí? A jak je pojišťovna vnímána z druhé strany? Své řekne klient i likvidátor Agra pojišťovny.

Specialista zemědělského pojištění

Agra pojišťovna poskytuje své služby již více než patnáct let. Za tu dobu se zařadila na přední příčky všech poskytovatelů zemědělského pojištění na tuzemském trhu. Odlišuje se především tím, že je to specializovaná pojišťovna, nabízí výhradně pojištění plodin a hospodářských zvířat. Svým klientům velmi dobře rozumí. Naslouchá jim a vytváří pojistné produkty přímo jim šité na míru.

Zemědělství je vážně postiženo klimatickými změnami v důsledku rostoucích extrémů počasí. A protože se jedná o odvětví, které se nachází pod otevřenou oblohou, je tudíž jako první a nejsilněji ohroženo přibývajícími výkyvy počasí. Pojištění představuje jednu z možností, jak zajistit existenci pro další hospodaření.

Paleta rizik, která jsou spojena s nepřízní počasí, je velmi široká. Pojistit lze důsledky takových rizik, jako jsou krupobití, požár, mráz, zaplavení/naplavení zeminy, poškození větrem, napadení škůdci, záplava, vichřice, porůstání či sucho při vzcházení. Jako jediná pojišťovna na trhu nabízí pojištění sucha. Formou indexového pojištění lze pojistit ozimé obilniny, kukuřici, slunečnici, sóju a řepku ozimou.

Dalším důležitým ukazatelem dobrého fungování Agra pojišťovny je rychlá, objektivní a profesionální likvidace škod. Propracovaná metodika, tým zkušených likvidátorů ze zemědělské praxe a dobrá koordinace od nahlášení škody až po rychlou výplatu plnění – že toto u „Agry“ funguje, potvrzují její dlouholetí klienti.

 

Pojištění je nezbytné

Pan Josef Mlejnek je klientem Agra pojišťovny již od roku 2014. Žije a hospodaří se svou rodinou ve chmelařské oblasti Žatec – Louny. Na orné půdě o výměře kolem 350 ha pěstují především pšenici, ječmen, řepku a hrách. Vedle toho vlastní i chmelnice o rozloze 18 ha, kterou každým rokem navyšují. Věnují se i chovu skotu na maso. Produktem AGRAR Basis má všechny pěstované plodiny pojištěny pro případ krupobití a požáru, volitelně pak jarní mráz na řepce ozimé. Chmel je pojištěn speciálním pojistným produktem.

„Vzhledem k tomu, že v posledních letech je počasí rozmanité a nevyzpytatelné, považuji pojištění úrody za nezbytné. V loňském roce nám nahradilo část ztrát za škody na řepce způsobené mrazem a na hrachu způsobené krupobitím“,  uvedl Josef Mlejnek.

Průběh likvidace pak shrnuje následovně: „Po nahlášení škody vše proběhlo tak, jak jsme u Agra pojišťovny zvyklí. Kontaktoval nás jejich likvidátor, v dohodnutém termínu prohlédl poškozený porost, zaevidoval míru poškození a hned jsme provedli finální stanovení výše škody. Přímo v tabletu jsme stvrdili protokol, který se okamžitě elektronicky odesílal, i proto bylo asi plnění vyplaceno na náš účet velmi rychle.“

 

Likvidátor je vizitkou pojišťovny

Likvidaci provádí vyškolení zemědělci, kteří mají vedle mnohaletých zkušeností ze zemědělské praxe i velkou schopnost empatie – dovedou si představit sami sebe v roli poškozeného a do likvidací pojistných událostí vnáší požadované znalosti a cit. Likvidátoři jsou rovnoměrně rozprostřeni po všech krajích České republiky a jsou dle potřeby k dispozici k likvidaci škod. Tým likvidátorů Agra pojišťovny tvoří v současné době 60 osob.

Jsou pravidelně proškolováni jak v teoretických metodikách likvidace plodin, tak i na praktických školeních přímo na reálných škodách či na simulovaných krupobitních pokusech. Pro každou jednotlivou plodinu existuje přesná metodika. Tyto metodiky jsou i nadále upravovány a doplňovány díky mnohaletým zkušenostem a pokusům, jak v Rakousku, tak i v ostatních zemích, kde pojišťovna působí, tedy u nás, na Slovensku, Slovinsku, Maďarsku a Rumunsku. Jsou to postupy tak propracované a osvědčené, že je na mezinárodních odborných setkáních likvidátorů přejímají další evropští pojistitelé.

 

Agra z pohledu likvidátorů

„Oceňuji propracovanou metodiku ke všem plodinám, kterou Agra pojišťovna disponuje. Stanovení škod je díky ní bezproblémové.“ – Josef Smetana, Bačkovice

„Likvidace pro Agru mi umožňuje se setkávat s kolegy zemědělci. Poznávám nové lidi a jejich zkušenosti, které si můžeme vzájemně vyměňovat.“ – Jaroslav Šůma, Tuchořice

„Pracuji pro Agra pojišťovnu již mnoho let a tato práce mě stále baví. Každým výjezdem získávám nové zkušenosti.“ – Jiří Lanča, Fryčovice

„Agra pojišťovna nás likvidátory každoročně školí, jak teoreticky, tak především v praxi. Proto mám ucelený přehled o tom, jak krupobití na porost působí, jak jej poškozuje a zároveň mohu být nápomocen mým kolegům.“ – Zbyněk Vyskočil, Rakovník


Získejte nabídku na míru

Patříte mezi nepojištěné, ale uvažujete o změně? Nebo jste s nastavením současného pojištění nespokojeni? Není nic jednoduššího, než oslovit naše zástupce. Rádi Vám připraví nabídku přesně pro Vaše potřeby. Nabídka Vás nic nestojí. Přesvědčte se sami.

 

Ing. Edita Křížová, Agra pojišťovna

článek vyšel v časopise Zemědělec, č.14, 4.4.2022