Pojištění jako nástroj eliminace rizik

Pojištění je tématem, které se mezi zemědělci diskutuje stále častěji. Když se ohlédneme několik let nazpět, tak naše zemědělství postihla již celá řada nebezpečí, která lze pojišťovnami pojistit. Základním a nejstarším pojistitelným rizikem vůbec je krupobití. Pozadu však nezůstává ani vichřice, záplavy, výskyt škůdců a hrabošů, mráz a v posledních několika letech také riziko sucha. Pojištění sucha nabízí v České republice pouze jedna pojišťovna, a tou je Agra pojišťovna, pobočka rakouské krupobitní pojišťovny.

Jaký postoj k pojištění a zejména k pojištění plodin mají v podniku Agrodružstvo Morkovice na Kroměřížsku, jsme se zeptali předsedy představenstva, pana Ing. Josefa Uchytila. Můžete nám krátce představit Agrodružstvo Morkovice?
Naše družstvo patří svojí obhospodařovanou výměrou s bezmála 5000 zemědělské půdy (z toho podíl orné půdy 4700 ha) k velkým zemědělským družstvům a podnikům v kraji. Pěstujeme zejména pšenici ozimou, cukrovou řepu, ječmen jarní, řepku olejnou a kukuřici. Specializujeme se na pěstování máku a ostropestřce. Rovněž se zabýváme živočišnou výrobou. Na dvou farmách chováme 1.650 kusů dobytka, z toho 870 kusů krav na produkci mléka. Rostlinná výroba bohatě zajišťuje krmivo pro dobytek v požadovaném množství a kvalitě.

Jaký je váš pohled na pojištění plodin? Přece jen rozloha podniku je větší než průměrná výměra zemědělského subjektu.
Náš podnik byl historicky vždy pojištěn. Bez pojištění si nedovedu podnikání moc dobře představit. Nacházíme se totiž v místech, kde se pravidelně setkáváme s riziky jako je mráz, vichřice, krupobití a posledních 5 let nás trápí i sucho. Pojištěni jsme a budeme i do budoucna.

Velké podniky se drží myšlenky, že mají rozložené riziko na velkou plochu a případné poškození „ustojí“. Vy tento názor také sdílíte?
Hospodaříme v době, kdy se výrazně projevují změny klimatu. Nepřízeň počasí silně ovlivňuje naše výnosy, a tím také hospodářský výsledek. Jsem tudíž zastáncem toto riziko eliminovat právě zmíněným pojištěním. Náš podnik je dlouhodobě pojištěn. Již více než 15 let spolupracujeme s makléřskou skupinou OK GROUP a.s., která nám každoročně zprostředkovává nejaktuálnější informace z pojistného trhu. V loňském roce jsme se po dlouhých letech rozhodli pro změnu pojistitele.

Co vás k tomu vedlo? Jaká rizika máte u plodin pojištěná?
Je to právě rozsah nabízených rizik a produktů, co nás u Agra pojišťovny zaujalo. Samozřejmě i reference na likvidaci, která je důležitou součástí spolupráce. V neposlední řadě jsme potřebovali pojistit riziko sucha, což nabízí Agra jako jediná z pojišťoven na trhu. Rozhodli jsme se pro uzavření komplexního pojištění, tedy rizika krupobití, požár, mráz, poškození škůdců i vichřici. A nově jsme zařadili do našeho portfolia také pojištění sucha.

Jaké plodiny jste pojistili pro případ sucha?
Zde jsme vybrali pro nás stěžejní plodiny, a to pšenici ozimou a kukuřici. Je to i pro laika jednoduchý produkt, protože se vyhodnotí pouze dlouhodobý srážkový průměr a srážky v aktuálním roce.

Měli jste v roce 2020 nějaké škody na pojištěných plodinách?
Tak na tuto otázku musím bohužel odpovědět, že ano a velké. Je samozřejmě lepší, pokud plodiny sklidíte a nemusíte řešit náhradu od pojišťovny, ale loňský rok nám nadělil škody již do jarních měsíců a byli jsme nuceni zaorat porosty po zimě. Poté nás zasáhlo také krupobití a musím dodat, že i když rok 2020 byl celkově nadprůměrný, co se srážek týče, tak v jarních měsících nás zásadně postihlo i sucho. Zde bych rád zdůraznil, že nám pojištění sucha usnadnilo ztrátu způsobenou tímto rizikem eliminovat.

Takže obecně pojištění doporučujete?
Samozřejmě vím, že rozhodování, zda se pojistit či nikoliv, je na každém hospodáři a ne vždy je to rozhodování lehké. Pokud je tu však stále možnost zažádat si o dotaci na pojištění, pak naše družstvo bude jednoznačně v pojištění i nadále pokračovat.

Otázka na ředitele Agra pojišťovny, Marka Bizoně, jak je to s pojištěním sucha? Kdy je možné ho uzavřít?
Svým klientům nabízíme takzvané indexové pojištění sucha. Indexové pojištění znamená, že se pracuje výlučně s úhrny srážek. V případě srážkového deficitu se vyplatí předpokládaná ztráta na výnosu plodiny. Pojištění sucha je nadstavba k základnímu pojištění na krupobití. Pojistit lze pšenici ozimou, tritikale ozimé, oves ozimý, žito ozimé, kukuřici, slunečnici a sóju. Rozhodné pro uzavření tohoto pojištění je počátek ručení, vždy je nutné uzavřít pojištění 14 dní před tímto počátkem. U obilnin je již po termínu, ale u ostatních plodin začíná ručení 25. dubna. Veškeré podklady, informace a kontakty najdete na našich webových stránkách www.agrapojistovna.cz.

Článek vyšel v týdeníku Zemědělec, č.14/2021