Po šestileté pauze jsme se na Techagru opět úspěšně prezentovali

Brněnské zemědělské a lesnické veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA proběhly na brněnském výstavišti od 7. do 11. dubna. Návrat po šesti letech byl úspěšný. Celkem se na výstavišti představilo 430 vystavovatelů, mezi nimi čtvrtina zahraničních. Za pět dní prošlo branami bezmála 65  tisíc návštěvníků především ze zemědělství a lesnictví. Součástí doprovodného programu veletrhů byl 33. sněm Agrární komory ČR a konference Klimatická změna a zemědělství.

Na veletrhu byla zastoupena nejen veškerá zemědělská technika, ale i komunální technika, a to převážně v nejmodernějším provedení a s vyspělými technologiemi. Expozice byly umístěny v pavilonech P, F a G1 i na velké části venkovních ploch. Velmi úspěšnou premiéru měl projekt Chytrá farma, který zviditelnil exponáty a řešení pro precizní zemědělství. Jeho centrem byla Chytrá stage s doprovodným programem zaštítěným zemědělskými univerzitami a Spolkem pro inovativní a udržitelné zemědělství. Aktivně se zapojili také farmáři z praxe a po celý veletrh se zde střídaly prezentace případových studií, nových řešení a zajímavých poznatků.

Z pohledu Agra pojišťovny jsme rádi, že se TECHAGRO konečně podařilo uskutečnit a že jsme tam opět mohli po sedmé být. Všude kolem bylo jasně vidět, jak velký posun směrem k moderním technologiím zemědělství za těch šest let udělalo. Rozsah byl v porovnání s minulými ročníky dost zredukovaný, ale na „rozjezd“ po všech těch vynechaných letech to bylo dostačující. Na našem stánku se zastavilo hodně lidí, v neděli to bylo hodně o rodinách, další dny zavítali už spíš naši klienti, obchodní partneři a odborná veřejnost. Objevilo se i pár potenciálních klientů z řad nepojištěných zemědělců. Takže v tomto ohledu veletrh účel určitě splnil a hodnotíme ho velmi pozitivně. Věříme, že se do budoucna podaří veletrh ještě více rozběhnout a nalákat další návštěvníky.