Protože počasí ovlivňuje naše každodenní rozhodování

Specialista na zemědělské pojištění musí rozumět počasí
Podnikání v zemědělství je z velké části závislé na přízni a nepřízni počasí. Agra pojišťovna je si toho plně vědoma, a proto publikuje pravidelně informace o tom, jak je důležité se proti nepřízni počasí pojistit. Pomáhají jí v tom klienti, kteří ze zkušenosti vědí, že pojištění úrody a vynaložených nákladů je pro správné hospodaření důležité.

Jak vzniká krupobití?
Kroupy jsou v jazyce meteorologů pevnou atmosférickou srážkou, objevující se zpravidla ve spojení s bouřkou. Vznik krup je totiž vázán na bouřkové oblaky zvané cumulonimby. V nich se vyskytují silné výstupné a sestupné proudy, které umožňují namrzání přechlazené vody na jiných ledových částicích.

Základním předpokladem pro krupobití je dostatečně teplý a vlhký vzduch vystupující vzhůru, kde narazí na mnohem chladnější vrstvy a prudce se přitom ochladí. Jakmile se dostane jeho teplota pod bod tání, zkondenzuje část v tomto vzduchu obsažené vodní páry a zformují se kapky, které se usazují na ledových krystalech. Ty tak rostou a stávají se z nich kompaktní kroupy. Jakmile kroupa přesáhne hmotnost, kterou je výstupný proud v bouřkovém oblaku schopen unést, padá dolů.

Přitom však může být znovu silným prouděním vzduchu uchopena a vynesena výše, kde se na ní usadí další kapky. Toto opakování způsobuje, že kroupy mohou nabýt úctyhodné velikosti. A je také příčinou, že kroupy jsou při bližším pohledu tvořeny z jednotlivých vrstviček, od průhledných až po mléčně zabarvené. Povrch kroupy totiž na její cestě mraky střídavě taje a znovu zamrzá a přibaluje na sebe další vrstvu, a tím se na řezu tvoří kruhy podobné letokruhům. Kroupy mají nejčastěji kulatý, někdy ale i nepravidelný tvar a průměr 5-50 mm, výjimečně větší.

Zdroj: internetové stránky ÖHV (www.hagel.at)