Polní dny v plném proudu

Červen se nese ve znamení polních dnů. A my tam nesmíme chybět. Máme jich několik za sebou i před sebou.

S některými z vás jsme se setkali 13-14. června u našeho stánku na výstavě Naše pole
v Nabočanech u Chrudimi
. Jednalo se již o 23. ročník této tradiční polní výstavy, kterou pořádá vydavatelství Profi Press.

Široká škála odrůd byla zastoupena celkem na 895 políčkách, ochranu a výživu rostlin prezentovalo 230 variant, to vše od 43 vystavovatelů. Návštěvníci letošní přehlídky Naše pole zhlédli zhruba 650 odrůd zemědělských plodin, více než 160 pokusů na ochranu rostlin a přes 85 pokusů z oblasti výživy rostlin. Někteří si přišli na široké zastoupení zemědělské techniky a nosným tématem předvádění byla technika pro lokálně cílené a variabilní aplikace kapalných látek.

Na výstavě se vedle nás představily i další organizace, instituce i školy zemědělského sektoru.
V rámci výstavy proběhlo 2. česko-slovenské mistrovství v orbě koňmi a výstava koní pro hospodářské využití.

Tentýž den se konala současně i jiná akce v Osluchově u Slaného na farmě našeho klienta, pana Dryáka. Úspěšně proběhl polní den Pekass Horsch.

Zde se přednášelo o současných trendech zemědělství, představily se novinky a stávající modely Horsch, Horsch Leeb a JCB, traktory a manipulační technika. Zájemci se dočkali i praktických ukázek a předvedení techniky v polních podmínkách.

Ke konci týdne jsme se stihli podívat i na polní den Farmy CHMEL v Třebusicích.

Společnost se věnuje hlavně rostlinné výrobě a je průkopníkem precizního zemědělství v ČR. Hlavním tématem dne bylo precizní zemědělství, konkrétně organizace v prostoru. Účastníky obohatily přichystané přednášky o nových technologiích v zemědělství a jejich praktickém využití.

Co nás ještě čeká?
Na kus řeči se můžeme ještě potkat na následujících akcích, například:

22.6.2023 – Kralovická zemědělská výstava na Hadačce
23.6.2023 – Oslava 30. výročí Statku Bor Statek Bor Zeos

Těšíme se na setkání s vámi!

AP