Poškození škůdci a dalšími riziky – chraňte své náklady u zasetých porostů

Každá sezóna je v zemědělství jiná – nicméně na podzim končí a začíná nová. Jak probíhala ta končící a na co by neměli zemědělci zapomenout hned v počátcích té začínající, to vše zhodnotí Marek Bizoň, ředitel Agra pojišťovny.

Škodní sezóna tohoto roku pomalu končí, jak byste ji z Vašeho pohledu ohodnotil?
Letošní rok patřil opět mezi velmi škodové. Již na podzim, kdy nám začíná nová škodní sezóna, jsme likvidovali stovky hektarů zaoraných plodin po poškození škůdci. Jednalo se o škody způsobené slimáky, dřepčíky, ale i hraboši. A bylo jich opravdu hodně. Takto poškozené plodiny se zaorávaly i na jaře. S nástupem jara se pak objevily mrazy na ovoci.

V průběhu roku naší republiku potrápily ale i další živly…
Máte pravdu, tímto výčtem nejsme zdaleka u konce. Jak víte, jsme jediná pojišťovna, která již několikátým rokem pojišťuje sucho. Říkáte si sucho? Zní to dost nelogicky v tomto deštivém roce. Na mnoha meteostanicích, ze kterých čerpáme data, však byly naměřeny podprůměrné srážky, což znamenalo plnění pro klienty. Pokud budu konkrétnější, jednalo se hlavně o poškození porostů pšenice ozimé a kukuřice.

V jaké míře zasáhlo naše zemědělce například krupobití?
Sucho vystřídaly prudké srážky často doprovázené právě zmíněným krupobitím. Krupobitní škody se tradičně likvidovaly na všech pojištěných plodinách, nejčastěji pak na řepce olejné, chmelu, kukuřici, máku, obilninách, cukrové řepě či hrachu. Vedle škod na polních plodinách nelze nezmínit velké škody na ovocných sadech a vinohradech.

Konkrétně v červnu se nad územím České republiky objevovaly silné bouřky doprovázené krupobitím. Právě kroupy, které na některých místech dosahovaly neobvyklých rozměrů, napáchaly značné škody na majetku mnoha klientů. Nešlo však jen o silné krupobití, které ničilo zemědělské porosty. Úrodu ničily i další živly jako jsou záplavy, povodně, vichřice a v neposlední řadě u nás neobvyklé tornádo. Celkem bylo letos nahlášeno téměř 1000 škodních hlášení.

Doteď jsme se bavili pouze o rostlinné výrobě. Jak to vypadalo u chovatelů?
Škody na hospodářských zvířatech řešíme celoročně. Letos byla situace relativně stabilní, nejčastěji přicházela oznámení škod na plemenných zvířatech nebo jiná hromadná onemocnění.

Připravuje Agra pojišťovna pro rok 2022 nějaké novinky?
Změny a úpravy produktů se snažíme dělat každým rokem. V tom aktuálním rozšiřujeme Indexové pojištění sucha. Na četná přání klientů přidáváme mezi pojistitelné plodiny nově řepku ozimou. Pozadu nezůstávají ani další produkty jako Agrar Univerzál a Univerzál cukrová řepa, kde rozšiřujeme pojistné varianty. Vždy se jedná o možnost zvolit si vyšší plnění u nákladových škod, například kvůli zvyšujícím se cenám osiva či dalších vstupů.

Čím se aktuálně Agra pojišťovna zabývá?
Aktuálně vystavujeme podklady pro dotace na pojištění. Dále provádíme prohlídky nově osetých ploch, kde mladé porosty ničí škůdci. A v neposlední řadě se připravujeme na novou sezónu.

Je něco, co byste ještě rád zmínil?
Napadají mne hned dvě věci. Letošní rok je pro nás velmi významným milníkem. Je to již patnáct let, co v České republice pomáháme našim zemědělcům. U příležitosti tohoto výročí vzniklo krátké video – kdo jsme, proč tu jsme a co děláme. Najdete ho v úvodu našich webových stránek nebo přímo na YouTube kanále.

A druhou věcí je, že kvůli nebo vlastně díky covidu jsme se naučili více sledovat trendy sociálních sítí, proto jsme si zařídili facebookový profil Agra pojišťovna. Díky němu s Vámi můžeme být ještě v užším kontaktu. Sdílíme zde informace, novinky, důležité termíny, fotky, videa či pozvánky na různé akce.

Vraťme se k tomu, co je nyní aktuální – zaseté ozimy a co jim hrozí. Je ještě možnost je pojistit?
Porosty ozimů mají letos zatím takřka ideální podmínky. Nikdo z nás ale neví, jaká bude nadcházející zima a jaro. Mnoho našich klientů využívá dlouhodobě tzv. paušální pojištění celé výměry včetně pojištění nově založených porostů pro případ škod mrazem, poškození škůdci, zaplavením či zavátím. Jiní si pak pojišťují jednotlivé plodiny. V obou případech platí, že pro náhradu nákladových škod, tedy škod po zasetí, musí být pojištění pro ozimé plodiny sjednáno do 30. listopadu. V případě poškození klient obdrží pevně danou náhradu nákladů na nové osetí na hektar, nevyžadujeme žádné doklady k vynaloženým nákladům na osivo apod. Výhodou je rovněž, u tohoto plnění, nulová spoluúčast. Jak jsem již zmínil, od letošního podzimu lze v produktu Agrar Univerzál vybrat variantu se zvýhodněným paušálním plněním.

 

Článek byl zveřejněn v týdeníku Zemědělec, č.43/2021