Pracovní schůzka s ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou

„Zemědělci jsou z velké míry závislí na počasí, a proto musí být co nejlépe připraveni na klimatické změny a lokální výkyvy počasí. Například pomocí postřikovacích systémů pro případ jarních mrazů, dále osivem, které je odolnější vůči suchu, nebo rozmanitějším střídáním plodin v rámci osevních postupů atd. Určité riziko tu však stále zůstává. Toto riziko je třeba přenést na specializovanou pojišťovnu, která nabízí nejširší nabídku produktů a nejrychlejší likvidaci škod,“ uvedl Zdeněk Nekula v rozhovoru s Kurtem Weinbergerem, generálním ředitelem Österreichische Hagelversicherung a Markem Bizoněm, ředitelem Agra pojišťovny.

Rakousko  s nejkomplexnější řadou produktů, nejmodernější likvidací škod a partnerstvím soukromého a veřejného sektoru patří v zemědělském pojištění mezi průkopníky v Evropě.

„Změna klimatu již není vzdálenou budoucností, děje se právě teď – na globální, kontinentální i národní úrovni a představuje velkou výzvu pro zemědělství, protože toto odvětví se odehrává pod širým nebem a je vázané na konkrétní lokalitu. Jen za poslední dva roky způsobila v rakouském zemědělství rizika jako je jarní mráz, sucho, krupobití, vichřice nebo záplavy škody za více než 500 milionů eur. Řízení rizik je v zemědělském sektoru stále důležitější. S ucelenou nabídkou pojistných produktů a nejmodernější likvidací škod přispíváme k ochraně nejcitlivějšího sektoru ekonomiky. Zde jsme evropskými lídry, a to i v oblasti Private-Public-Partnership, tedy partnerství soukromého a veřejného sektoru. V případě škody zemědělci nechtějí být závislí na pomoci od státu,“ říká Weinberger, a s ohledem na zvyšující se počet živelných katastrof a častější výskyt nákaz v živočišné výrobě upozorňuje na nutnost pojištění. Dále uvádí: „Podpora zemědělského pojištění, která je ukotvená v zákoně a odpovídá mezinárodnímu trendu, představuje konec ad-hoc kompenzací. Zemědělci mají v pojištění účinný nástroj, s nímž mohou ekonomicky kalkulovat s povětrnostními riziky. Stát přebírá část pojistného, čímž v dlouhodobém horizontu šetří prostředky daňových poplatníků.

Zleva: ředitel Agra pojišťovny Marek Bizoň, ministr zemědělství Zdeněk Nekula a generální ředitel Österreichische Hagelversicherung Kurt Weinberger

„Zemědělci se starají o to, abychom měli co jíst, a to za stále těžších podmínek. Je tedy na místě poskytnout jim nejlepší možnou podporu. Jejich práce je nepostradatelná a nenahraditelná. Jen díky spolupráci zemědělství, pojišťovnictví a veřejného sektoru je možné mít ve vlastní zemi i nadále konkurenceschopné zemědělství,“ shodují se Zdeněk Nekula, Kurt Weinberger i Marek Bizoň.

14.4.2022/ Agra pojišťovna