Představujeme novinky

Pojišťovny se snaží co nejvíce vycházet vstříc požadavkům a přáním svých klientů a sledovat aktuální trendy v zemědělství. Ředitel Agra pojišťovny, Marek Bizoň, hodnotí současnou situaci na trhu.

Jste jediná pojišťovna, která se věnuje pouze zemědělskému pojištění, je to vaše konkurenční výhoda?

Být pouze specialistou je pro nás spíše výhodou, ale také závazkem. Naštěstí je pryč doba, kdy klienti trvali na pojištění všeho u jedné pojišťovny. Zde to byla v počátku naše velká nevýhoda. Postupem času, s výměnou vedení v podnicích, více využívaným makléřským poradenstvím a celkově kladnějším pohledem na zemědělské pojištění, se situace obrátila k lepšímu. Výhodou je hlavně to, že se můžeme specializovat na určitý segment pojištění a zde pravidelně zlepšovat naše služby, například pravidelným vylepšováním nabízených produktů, zaváděním pojištění nových rizik či zdokonalováním metodiky likvidace.

Která pojistná nebezpečí jsou pro zemědělce nejrizikovější?

Historicky je, a asi i nadále bude, nejrizikovější krupobití. Platí to jak pro možnou výši poškození plodiny, tak četnosti. Pokud vezmu v úvahu i další rizika, tak aktuálně nejvíce poptávané riziko je sucho, které je často mylně řazeno mezi nepojistitelná rizika. Není tomu tak, sucho je pojistitelné již několik let. Doposud to bylo pouze pro několik plodin (pšenice ozimá, kukuřice, slunečnice). Od nové sezóny rozšiřujeme toto pojištění i o další plodiny (sója, žito ozimé, triticale ozimé, oves ozimý).

Je o toto pojištění zájem, vzhledem k počasí v posledních letech?

Ano a značný. Pokud budu konkrétnější, tak nejvíce o pojištění pšenice ozimé a kukuřice. Přispívá k tomu jak jednoduchost likvidace, tak celkem zajímavé plnění v případě škody. Jak již z názvu produktu „Indexové pojištění sucha“ vyplývá, jedná se o likvidaci na základě dostupných meteorologických dat. Žádné prohlídky, žádné posuzování škod na poli.

Dá se ve vámi nabízeném pojištění stále něco inovovat?

Vždy je co vylepšovat a snažíme se o to průběžně každým rokem. Mimo již zmiňovaného pojištění sucha zavádíme do naší nabídky pojištění jarního mrazu u řepky olejné jako výnosové škody. Dále pak například zlepšujeme systém plnění u pojištění vinné révy. Co se klientů týká, zvýhodňujeme především ty, kteří jsou u nás pojištěni delší dobu. Klademe velký důraz na zpětnou vazbu od našich klientů, a proto jsme provedli i online dotazování. Výsledky nás velmi potěšily, protože 94 % klientů je s námi spokojeno a naprostá většina by nás doporučila svým kolegům a známým. Pro snadnější komunikaci s klienty i partnery jsme v loňském roce spustili klientský portál, a i na jeho rozšíření se pracuje. V našem portálu klienti naleznou službu AgraSat, kde si mohou prohlédnout své pozemky na snímcích z družice za poslední rok. V neposlední řadě jsme použitím strojového podpisu zjednodušili i potvrzování úhrady pojistného pro účely dotace na pojistné. Posouváme se neustále kupředu a i do budoucna plánujeme další novinky.

Ing. Edita Křížová, Agra pojišťovna

Tento článek byl zveřejněn v týdeníku Zemědělec č. 14/2020