Příroda je napřed, mrazy poškodily letošní úrodu

Zatímco v jiných letech se krajina začátkem března mohla nacházet ještě pod sněhem, letos bylo už na konci února k vidění mnoho kvetoucích rostlin, ale i keřů a stromů.

Příčina je zcela jasná – výrazně teplejší počasí, které započalo už na konci ledna a trvalo po celý únor. Březen byl navíc nejteplejším měsícem za více než 60 let. Vegetace tak byla proti obvyklému stavu téměř o čtyři týdny urychlená a předčasné kvetení představovalo pro přírodu určité riziko.

První mrazy udeřily v noci na čtvrtek 18. dubna. Poté pokračovala mrazová vlna, která měla charakter silných celonočních mrazů. Nízké teploty v této fázi vedly nevyhnutelně k poškození zemědělských porostů. Zasaženy byly pěstitelské oblasti ve východních Čechách a částečně na jižní Moravě.

V Agra pojišťovně jsme zatím zaznamenali desítky škod nahlášených našimi klienty, u ovoce a vinné révy se jedná v mnoha případech už o opakované hlášení škod. Vedle ztrát na množství se objeví i ztráty na kvalitě plodů, u jablek např. formou mrazových kroužků či jazýčků (viz foto).

Kvantifikovatelný dopad mrazů se projeví až v průběhu vegetace, na základě zpráv našich likvidátorů z terénu však počítáme s výplatou plnění v řádu desítek milionů korun. Ohroženy jsou i čerstvě založené porosty jařin, například cukrové řepy či kukuřice. Zde hrozí nutnost provést přesetí.

O výjimečnosti aktuálního vývoje svědčí i fakt, že po několika letech zaznamenáváme zvýšenou poptávku po pojištění rizika jarní mráz pro řepku ozimou. Toto pojištění bylo možné sjednat do 15. března.