Pro ovocnáře a vinaře je pojištění nezbytné

Zemědělství má svou „dílnu“ pod širým nebem, je tak vydáno napospas počasí s jeho rozmary a náladami. O to více záleží na rozhodování hospodářů v otázkách, které na rozdíl od podnebí či politických rozhodnutí mohou přímo ovlivnit. Kvalitní pojištění sadů a vinic nesmí v těchto rozvahách chybět. Jeho sjednání není nijak složité, když se obrátíte na odborníky.

Agra pojišťovna čerpá z desítek let zkušeností své rakouské mateřské společnosti, která je silným partnerem tamních vinařů a ovocnářů. V případě škody k Vám její výši přijedou stanovit kolegové z praxe, kteří sami hospodaří a mohou tak správně odhadnout dopady pojistné události.

Popisek: Škody u Agra pojišťovny stanovují odborníci z praxe

Počáteční investice do výsadby vinic a sadů, a péči o ně v době do dosažení plného výnosu, jsou vysoké. Výpadek ve výnosu, který má tyto investice vrátit, pak bolí vícenásobně. Správné nastavení pojištění, které je navíc podporované státem, v těchto případech dopady zmírní.

Ovoce – pojištění plodů i ochranných sítí

Všechny druhy ovoce lze pojistit pro případ škod způsobených krupobitím, pro jablka, hrušky a jahody lze sjednat i pojištění pro případ škod mrazem.
Rostoucí počet ovocnářů přistupuje k řízení rizik aktivně – a buduje pro své sady ochranné systémy se sítěmi. Pojistit vynaložené investice je dalším logickým krokem, protože silná bouře s krupobitím a vichřicí může nákladně zbudovanou ochranu poškodit.

Vinná réva – příplatek za vícepráce

Vedle klasického pojištění krupobití má pojištění vinné révy speciální řešení pro pozdní škody krupobitím. Od stádia měknutí bobulí vznikají vinaři náklady na minimalizaci škod, jako je dodatečné ošetření postřikem či probírka poškozených hroznů. Vedle přímých ztrát z výnosu tak zvyšujeme plnění o náhradu těchto vícenákladů. Pojistit lze rovněž mrazové škody, které hrozí především v jarních měsících.

Mgr. Petra Martinková, Agra pojišťovna

Článek vyšel v prvním čísle časopisu Vinař Sadař, více k zobrazení zde.