AgraSat. Pšenice pohledem z družice?

Co se pod názvem AgraSat skrývá?

Stručně řečeno, jsou to družicové snímky, které jsou zpracované a seřazené tak, aby poskytly zemědělcům informace o vývoji vegetace. Na první pohled vypadají podobně jako satelitní snímky z google maps, ale tvoří časovou řadu a pracují s vegetačními ukazateli.

Jste zemědělská pojišťovna – kde tyto snímky získáváte?

Nemuseli jsme naštěstí založit vlastní vesmírný program. Hledali jsme cestu, jak zpřesnit pomocí pohledu z ptačí perspektivy likvidaci škod. Narazili jsme přitom už před lety na projekt Evropské unie s názvem Copernicus, který dává data ze svých satelitů k dispozici komukoliv, kdo má zájem. Investovali jsme do potřebného know-how na jejich zpracování a výsledky byly tak zajímavé, že jsme se rozhodli dát je k dispozici i našim klientům – zemědělcům.

Co technické parametry a jak hustá je časová řada snímků?

Přesnost rozlišení je 10x10m, k frekvenci snímkování mohu říct, že některý ze satelitů Sentinel přelétá nad stejným místem jednou za 2-5 dnů. Ne každý snímek je však použitelný – v případě husté oblačnosti na něm není nic vidět.

Družice Sentinel 2a a Sentinel 2b, Zdroj: www.esa.int

Jaký konkrétní přínos AgraSat nabízí?

Už jen samotný pohled na porost seshora odhalí případné rozdíly ve vývoji vegetace, které nejsou pouhým okem viditelné. My je navíc umíme shrnout do přehledné grafiky. To může být vodítkem pro hnojení, načasování sklizně apod. Uživatel si může porovnat různá místa v rámci jednoho pozemku, nebo kupříkladu porovnat porosty kukuřice na různých pozemcích.

Kde tuto službu najdeme?

Pro naše klienty bude dostupná po spuštění klientského portálu, které plánujeme na květen. Přihlásí se pak do něj pohodlně z naší webové stránky www.agrapojistovna.cz .

Pohled na tentýž pozemek s kukuřicí od zasetí až po dozrávání
Zdroj: služba AgraSat

Mgr. Petra Martinková, ÖHV
Článek vyšel v týdeníku Zemědělec č. 14/2018