Rok ve zkratce: covid, sucho a tornádo…

Ke konci roku nastává čas na tradiční ohlédnutí za uplynulým rokem. Byl to další rok od počátku plný nástrah a překážek. Mediálnímu zpravodajství opět nejvíce dominovala slova „covid“ ve všech možných tvarech a je zcela jasné, že pandemie měla a má nadále tvrdý dopad i na naše zemědělce. Když se navíc přidají i extrémní výkyvy počasí, pak je to pro všechny jedna velká zkouška. Jak průběh roku hodnotí Agra pojišťovna, prozradí její ředitel, Marek Bizoň.

Projevila se pandemie koronaviru v pojištění zemědělských rizik, například v počtu uzavřených pojistných smluv, ve výši vybraného pojistného, výběru pojistných produktů a podobně?

Musím uznat, že situace kolem kovidu se u nás projevila nečekaně pozitivně. Konkrétně v oblasti pojištění plodin a hospodářských zvířat klienti nové možnosti příliš nevyhledávali, nesjednávali výběrová řízení ani nepřestupovali mezi pojišťovnami. Své smlouvy zpravidla nechávali na další pojistné období u stávajících pojistitelů. Rovněž došlo k výraznému urychlení administrativy ze strany klientů, zde vyzdvihnu především předávání aktualizačních formulářů. Obecně se velmi vylepšila elektronická komunikace, a to jak na straně klienta, tak i pojišťovny. Již před pandemií jsme zahájili postupné odbourávání papírové komunikace, v čemž budeme i nadále pokračovat. V tomto ohledu se nás tedy pandemie téměř nedotkla.

Zhodnoťte váš letošní pojistný rok a porovnejte jej s rokem předchozím.

Agra pojišťovna již několik let zaznamenává průběžný nárůst pojistného i pojištěných hektarů. Stejně tak tomu bylo i v tomto roce. Navýšili jsme podíl v zemědělském pojištění nejen v České republice, ale i v ostatních zahraničních pobočkách, kde působíme, tedy v Rakousku, Slovensku, Slovinsku, Maďarsku a Rumunsku. V České republice jsme již v loňském roce překročili hranici 500 tis. pojištěných hektarů, kterou jsme letos ještě o desítky tisíc navýšili. S touto výměrou se pohybujeme přibližně na 25% podílu pojištěné plochy v České republice, což nás řadí na druhé místo ze čtyř současných pojistitelů.

A jak vypadal rok po stránce škod? Jaké škody převládaly, jaká rizika se vyplatilo pojistit?

Co se týká škod, průběh a vývoj se téměř neliší od let minulých. Mohu již zrekapitulovat, že i letošní rok patřil mezi velmi škodové. Převážná část nahlášených škod byla způsobena krupobitím. Mezi další častá rizika patřil mráz, poškození škůdci, vichřice a záplava. Dokonce se objevilo i neobvyklé tornádo. A i když to bude znít trochu nelogicky v tomto deštivém roce, hradili jsme také škody způsobené suchem. Jsme jediná pojišťovna na trhu, která toto pojištění nabízí a letos právě sucho napáchalo našim klientům několika milionové škody. Pokud budu konkrétnější, jednalo se hlavně o poškození porostů pšenice ozimé a kukuřice. Krupobitní škody se tradičně likvidovaly na všech pojištěných plodinách, nejčastěji pak na řepce olejné, chmelu, kukuřici, máku, obilninách, cukrové řepě nebo hrachu.

Jaké škody převládaly v odvětví živočišné výroby?

V případě škod na zvířatech byla letos situace relativně stabilní, nejčastěji přicházela oznámení škod na plemenných zvířatech nebo jiná hromadná onemocnění.

Co považujete za nejlepší produkt vaší pojišťovny pro zemědělce ve srovnání se stále se rozšiřující konkurencí? Máte připravenou nějakou novinku pro příští rok?

Naše výhoda oproti konkurenci, jak jsem již zmínil, je v tom, že jsme jediný pojistitel, který nabízí pojištění sucha. Na četná přání klientů přidáváme mezi pojistitelné plodiny nově řepku ozimou. Velmi oblíbené jsou také dva naše tradiční produkty Agrar Paušál se základním pojištěním pro případ krupobití a požáru, a druhý Agrar Univerzál, který obsahuje navíc rizika spojená s novým osetím, tedy nákladové škody. Dále bych rád vyzdvihl náš speciální produkt pro cukrovou řepu, kde rozšiřujeme pojistné varianty, to samé platí i pro Agrar Univerzál. Vždy se jedná o možnost zvolit si vyšší plnění u nákladových škod, například kvůli zvyšujícím se cenám osiva či dalších vstupů.

Co byste na závěr doporučil všem, kteří uvažují o pojištění plodin nebo hospodářských zvířat?

Aby se určitě alespoň informovali, nechali si zpracovat nabídku – za to nic nedají, náš tým je jim k dispozici. Zemědělství je jako jediné odvětví podnikání z velké části závislé na přízni počasí. A to má své rozmary.
Vedle toho bych chtěl všem našim stávajícím i potenciálním klientům a obchodním partnerům popřát hezké a pokud možno klidné prožití vánočních svátků a úspěšný a především zdravý rok 2022!

Ing. Edita Křížová, Agra pojišťovna

článek vyšel v publikaci Selská revue, č.7, prosinec 2021