Výměna zkušeností: Speciální plodiny potřebují speciální pojištění.

Začátkem února 2023 přijela do Čech delegace z mateřské společnosti Österreichische Hagelversicherung, aby pokračovala v trendu výměny zkušeností a lépe poznala klienty a obchodní partnery Agra pojišťovny. Tentokrát zamířila do Žatecké oblasti.

Za chmelařskou tradicí

První zastávkou byl Chmelařský institut v Žatci. Ing. Vladimír Šeretka, obchodní ředitel společnosti BOHEMIA HOP představil Dr. Kurtovi Weinbergerovi, generálnímu řediteli Österreichische Hagelversicherung a jeho týmu společnost, která se zabývá komplexní vědeckovýzkumnou činností na úseku pěstování, sklizně a posklizňové úpravy chmele. Uvedl, že Chmelařský výzkum má v českém chmelařství mnohaletou tradici a významné postavení. Počátky jeho činnosti spadají do roku 1925, kdy byla v Deštnici založena zemědělská výzkumná stanice, specializovaná na chmelařskou problematiku. Mimořádná pozornost výzkumu je orientována na kvalitativní parametry českého chmele a jeho využití v pivovarnictví. Provádí se novošlechtění, udržovací šlechtění a množení českých odrůd chmele. Chmelařský institut s. r. o. se zabývá i obchodní činností.

V areálu Chmelařského institutu, foto zleva: Magdalena Hofer, MA, komunikace ÖHV, DI Sabine Kamraner-Koepf, sekretářka generálního ředitele ÖHV, Mag. Johannes Frey, ředitel obchodu zahraničních poboček ÖHV, Dr. Kurt Weinberger, generální ředitel ÖHV, Ing. Vladimír Šeretka, obchodní ředitel společnosti BOHEMIA HOP, a.s., Ing. Milada Kuslová, správa škod Agra pojišťovny a Marek Bizoň, ředitel Agra pojišťovny.

Pojištění je nezbytné

Zemědělství je vážně postiženo klimatickými změnami v důsledku rostoucích extrémů počasí. A protože se jedná o odvětví, které se nachází pod otevřenou oblohou, je tudíž jako první a nejsilněji ohroženo přibývajícími výkyvy počasí. Proto další kroky směřovaly přímo za klientem.

Pan Josef Mlejnek je klientem Agra pojišťovny již od roku 2014, díky makléřské společnosti B+S Broker. Ta vzhledem ke své velikosti a dlouholetým zkušenostem patří mezi významné zprostředkovatele zemědělského pojištění a její specializací je pojištění speciálních plodin, jako je ovoce, vinná réva nebo právě chmel. Setkání se zúčastnil jednatel společnosti B+S, Ing. Marek Busta.

Rodina Mlejnkova žije a hospodaří ve chmelařské oblasti Žatec – Louny. Na orné půdě o výměře kolem 350 ha pěstují především pšenici, ječmen, řepku a hrách. Vedle toho vlastní i chmelnice o rozloze 18 ha, kterou každým rokem navyšují. Věnují se i chovu skotu na maso. Produktem AGRAR Basis má všechny pěstované plodiny pojištěny pro případ krupobití a požáru, volitelně pak jarní mráz na řepce ozimé. Chmel je pojištěn speciálním pojistným produktem.

Jedním z důležitých témat návštěvy byla potřeba komplexní pojistné ochrany. „Vzhledem k tomu, že v posledních letech je počasí rozmanité a nevyzpytatelné, považuji pojištění úrody za nezbytné. V loňském roce nám nahradilo část ztrát za škody na řepce způsobené mrazem a na hrachu způsobené krupobitím“,  uvedl Josef Mlejnek.

Hospodářství u Mlejnků, foto zleva: Josef Mlejnek, Magdalena Hofer, MA, komunikace ÖHV, Ing. Marek Busta, jednatel makléřské společnosti B+S Broker, DI Sabine Kamraner-Koepf, sekretářka generálního ředitele ÖHV, Mag. Johannes Frey, ředitel obchodu zahraničních poboček ÖHV, Dr. Kurt Weinberger, generální ředitel ÖHV, Marek Bizoň, ředitel Agra pojišťovny a Marcel Mlejnek.

Agra pojišťovna – specialista na zemědělské pojištění

Agra pojišťovna je největší specializovanou pojišťovnou na trhu a nabízí pojištění proti široké škále rizik, jako je krupobití, požár, vichřice, mráz, záplava, škůdci a v neposlední řadě sem patří i sucho. Možnost pojištění sucha svým klientům poskytuje stále jako jediná pojišťovna na trhu. Vedle rostlinné produkce pojišťuje i hospodářské chovy. „Krupobití ani jiná povětrnostní rizika nedělají rozdíly mezi podniky a jejich zaměřením. Zemědělství je odvětvím, které se odehrává převážně pod širým nebem a je tudíž přibývajícími výkyvy počasí jako první a nejvíce postižené. V roce 2006 jsme vstoupili na český trh a od té doby neustále rosteme, což dokazuje, že jsou s námi zemědělci spokojeni,“ uzavírá Marek Bizoň, ředitel Agra pojišťovny.

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně speciálních pojistných řešení pro váš podnik, kontaktujte našeho oblastního vedoucího.

Ing. Edita Křížová,
Agra pojišťovna