Výměna zkušeností: Vlastní zabezpečení podniku je kvůli přibývajícím výkyvům počasí důležitější než kdy jindy!

Agra pojišťovna: „Kdo rychle pomáhá, dvakrát pomáhá!“

Minulý týden ve čtvrtek se v podniku ZEVOS s r.o. v Předboji uskutečnilo setkání tří subjektů- klienta, makléře a pojišťovny. Jednatel společnosti, pan Karel Jelínek u sebe přivítal Dr. Kurta Weinbergera, generálního ředitele rakouské pojišťovny Österreichische Hagelversicherung, ředitele Agra pojišťovny Marka Bizoně a zástupce makléřské společnosti Renomia a.s., Ing. Josefa Vytlačila a Ing. Lenku Říčkovou. Tuto schůzku využili, aby se navzájem inspirovali a vyměnili své zkušenosti.

Jedním z témat byla potřeba komplexní pojistné ochrany. „Zemědělství čelí velkému množství povětrnostních rizik. Krupobití je pro nás stále častější hrozbou, ale ani vichřice a ostatní výkyvy počasí nezůstávají pozadu. Pojištění u Agra pojišťovny je proto nezbytné a pro naší ekonomickou kalkulaci nevyhnutelné,“ říká jednatel Karel Jelínek.

Makléřská společnost Renomia a.s. vyzdvihuje přednosti Agra pojišťovny, jediné specializované pojišťovně na zemědělství v České republice. „Ucelená nabídka pojistných produktů Agra pojišťovny je našimi klienty velmi žádaná. Společně s klienty si ceníme profesionální likvidace škod, kdy v případě pojistné události jedná pojistitel rychle a k naší naprosté spokojenosti. Právě to pokládáme za rozhodující“, oceňuje přednosti Agra pojišťovny Lenka Říčková a Josef Vytlačil doplňuje její slova: „Skutečnost, že u nás existuje státní podpora pojištění, je velmi pozitivní a musí zůstat zachována! To pak činí pojistnou ochranu pro zemědělské podniky dostupnější.“

Foto zleva: Marek Bizoň, ředitel Agra pojišťovny, Dr. Kurt Weinberger, generální ředitel Österreichische Hagelversicherung, Karel Jelínek a Karel Jelínek ml., jednatelé společnosti, Ing. Lenka Říčková a Ing. Josef Vytlačil, zástupci Renomia a.s.

 Podpora zemědělského pojištění v České republice odpovídá mezinárodnímu trendu

„Podpora pojištění je i v České republice nevyhnutelnou nutností,“ říká Kurt Weinberger, který je generálním ředitelem Österreichische Hagelversicherung, specializované zemědělské pojišťovny nejen v Rakousku, ale i na trzích v České republice, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku a Slovinsku. A doplňuje: „Česká republika sleduje mezinárodní trendy vedoucí ke komplexnímu systému Private-Public-Partnership, tedy partnerství soukromého a veřejného sektoru. Kromě Ameriky, Číny, Rakouska a dalších evropských zemí se do takového systému v poslední době masivně investuje i ve Francii. Proč tomu tak je? Ad- hoc kompenzace ze strany státu tímto odpadávají. Zemědělci mají v pojištění účinný nástroj, díky němuž mohou s povětrnostními riziky ekonomicky kalkulovat. Stát přebírá část pojistného, čímž v dlouhodobém horizontu šetří prostředky daňových poplatníků.“

Tímto způsobem lze zabezpečit zemědělství, které je nepostradatelnou součástí společnosti. Koneckonců se zemědělci starají o to, abychom měli co jíst. V každém případě jsme velmi hrdí na to, že přispíváme k tomuto zajištění, a že tak významné zemědělské podniky jsou u nás pojištěné. Vnímáme to jako obrovské ocenění naší společnosti. Ale nejsme na to sami, postupně jsme vybudovali stabilní a dlouhodobá partnerství s makléřskými společnostmi, ke kterým se řadí právě i Renomia.

Agra pojišťovna – největší specializovaná zemědělská pojišťovna v České republice

Agra pojišťovna je největší specializovanou pojišťovnou na trhu a nabízí pojištění proti široké škále rizik, jako je krupobití, požár, vichřice, mráz, záplava, škůdci a v neposlední řadě sem patří i sucho. Možnost pojištění sucha svým klientům poskytuje stále jako jediná pojišťovna na trhu. Vedle rostlinné produkce pojišťuje i hospodářské chovy. „Krupobití ani jiná povětrnostní rizika nedělají rozdíly mezi podniky a jejich zaměřením. Zemědělství je odvětvím, které se odehrává převážně pod širým nebem a je tudíž přibývajícími výkyvy počasí jako první a nejvíce postižené. V roce 2006 jsme vstoupili na český trh a od té doby neustále rosteme, což dokazuje, že jsou s námi zemědělci spokojeni,“ uzavírá Marek Bizoň, ředitel Agra pojišťovny.

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně speciálních pojistných řešení pro váš podnik, kontaktujte našeho oblastního vedoucího. Více informací a kontakty naleznete zde na webových stránkách Agra pojišťovny.

Ing. Edita Křížová,
Agra pojišťovna