Zakončení roku s likvidátory

Konec roku se nezadržitelně blíží. Je tedy na čase rekapitulace. Letošní zemědělská sezóna se opět nesla ve znamení velkého množství škod. Vedle krupobitních a mrazových škod nám zemědělci hlásili i škody na porostech způsobených působením škůdců, záplavou, vichřicí či suchem.

V letním období jsme zaznamenali jen během 4 dnů přes 500 pojistných událostí.

Ať je náš rok více či méně škodový, vždy jsou nám k ruce ti nejpovolanější z oboru, naši likvidátoři. Od jara do podzimu pravidelně vyjíždějí ke škodám na orné půdě, do sadů, vinic či chmelnic a v letním období mají nejvíce napilno. Procházejí s klienty poškozené porosty od rána do večera a druhý den znova. Jim patří velký dík, že si v těchto exponovaných dnech udělají čas na Agra pojišťovnu, protože vedle této práce mají i tu na svých vlastních hospodářstvích.

Jelikož každý pochází z jiného koutu republiky, není přes rok tolik příležitostí na společná setkání. Po delší covidové odmlce se nám letos konečně podařilo všechny pozvat a osobně jim poděkovat za jejich podporu při celoroční likvidaci škod. Tentokrát jsme zamířili na Moravu do krásné vinařské oblasti a zcela netradičně jsme mezi sebou přivítali i kolegy ze Slovenska.

Na úvod proběhla krátká rekapitulace škodní sezóny 2022.

Na úvod proběhla krátká rekapitulace škodní sezóny 2022.

Pak se zamířilo do sklípku a ochutnávalo se víno.

Pak se zamířilo do sklípku a ochutnávalo se víno.

Někteří se zúčastnili tzv. vinařského víceboje...

Někteří se zúčastnili tzv. vinařského víceboje…

Celý den jsme zakončili dobrým jídlem a pitím a konverzovalo se až do pozdních hodin.

Celý den jsme zakončili dobrým jídlem a pitím a konverzovalo se až do pozdních hodin.

Naši likvidátoři jsou nedílnou součástí našeho týmu, a proto jim patří velké poděkování za to, co pro nás dělají, s jakým nasazením to dělají, a že vytvářejí dobré jméno Agra pojišťovny.

Děkujeme vám a přejeme úspěšnou sezónu v roce 2023!