Zemědělci si zaslouží naše díky

Uplynulé měsíce s sebou přinesly nečekané výzvy pro všechna odvětví. Agra pojišťovna tak například řešila scénáře, jak bezpečně likvidovat škody na plodinách, aniž by ohrozila klienty nebo své likvidátory. Marek Bizoň, její ředitel, stručně komentuje přístup k řešení těchto problémů, ale popisuje i důvody, proč Agra pojišťovna zveřejnila video s poděkováním českým zemědělcům.

Jak jste se vypořádali se situací kolem COVID-19?
Musím upřímně říci, že celkem dobře. V popředí stál samozřejmě cíl, že musíme dostát svým závazkům vůči klientům a obchodním partnerům. I nadále tedy musel fungovat obchod, aby zájemci o pojištění dostali kvalitní poradenství a nabídky, a naší velkou starostí byla likvidace škod na plodinách. Komunikaci s klienty a makléři lze zajistit telefonátem, videokonferencí a elektronickou poštou. Tady jsme paradoxně zaznamenali, že všechno funguje lépe než v jiných letech, protože klienti i makléři měli více času na administrativu.
Likvidace škod na plodinách ale vyžaduje zpravidla osobní účast a práci v terénu – tam jsme se museli zaobírat otázkou, co se škodami, které např. budou v lokalitě s uvalenou absolutní karanténou.

Byla na tuto výjimečnou situaci vůbec pojišťovna připravena?
Rozhodně byla. V rámci společnosti máme v rámci řízení nouzových situací pro podobné případy připravené scénáře. IT struktura je nastavena tak, že zaměstnanci mohou téměř všechny procesy zajišťovat přes zabezpečené internetové připojení z domova. Shodou okolností jsme v březnu měnili sídlo kanceláře, a nové prostory byly až do poloviny května většinou prázdné. Teď je vlastně teprve zabydlujeme.

Zmínil jste likvidaci škod – vyvstalé otázky se vám tedy podařilo uspokojivě vyřešit?
Starosti nám nedělaly škody na zvířatech, a ani škody u indexového pojištění sucha – jejich vyřízení probíhá administrativně, na základě dodaných podkladů resp. dat ke srážkám.
Pro likvidaci škod na plodinách v terénu jsme vypracovali metodiku. Pro optimistickou variantu jsme samozřejmě nakoupili ochranné pomůcky, a vydali pokyny, jak organizovat návštěvy likvidátorů u klientů tak, aby to bylo pro všechny zúčastněné bezpečné.
Pesimistická varianta počítala s tím, že klient za náš posbírá data ke škodě (fotografie a videa, včetně živě streamovaného), která my vyhodnotíme. Oporou nám jsou nám navíc vždy, i za normálních okolností, satelitní snímky z naší aplikace AgraSat.

Současná situace je jaká?
Uvolněním ochranných opatření se pro nás moc nemění: nahlášené škody plynule vyřizujeme, náš tým likvidátorů, kterých je po celé republice téměř padesát, jsme vybavili ochrannými prostředky, jako jsou roušky, gumové rukavice, desinfekce. Chtěl bych jim touto cestou poděkovat, jejich přístup byl i v těch poněkud „panických“ prvních týdnech přísných opatření velmi vstřícný, ke škodám vyjížděli bez zaváhání. Uzavíráme nyní nákladové škody, které si vyžádaly přesetí porostu, řešíme škody mrazem na ovoci, a už také první krupobitní události.

Vašich klientů – tedy zemědělců – se krize nedotkla?
Nastalá situace se dotkla úplně každého – někoho více, někoho méně, ale každý musel nějak reagovat, pracovně i soukromě. Zemědělství má mezi odvětvími výjimečné postavení, které se mnozí neuvědomují. V sociálních médiích se objevila děkovná videa pro různé profese. My jsme měli pocit, že se trochu zapomíná na ta dvě procenta lidí pracujících v zemědělství, kteří se neustále starají o to, aby celá světová populace měla co jíst. Zareagovali jsme tedy zveřejněním videa „Poděkování zemědělcům“, kterým se to snažíme trochu napravit. Najdete ho na našich webových stránkách a samozřejmě na YouTube.

Ještě k tématu sucha – opět tu máme suchý rok. Hlásí už klienti škody?
Mapka s vyznačenými stanicemi – popisek: Předběžné vyhodnocení škod suchem, první vegetační fáze u ozimých obilnin. Meteorologické stanice vyznačené červeně zaznamenaly ve sledovaném obodbí deficit srážek vyšší než 30 % oproti dlouhodobému průměru Zdroj: Agra pojišťovna
Ano, opět tu bylo suché jaro a pojištění sucha je již několikátý rok po sobě velmi aktuální téma. Pokud vím, tak i nadále kromě nás v České republice pojištění sucha žádná komerční pojišťovna nenabízí. Škody samozřejmě hlášené máme. Předběžné výsledky za první sledované období u obilnin ukazují, že na většině meteorologických stanic byl významný deficit srážek oproti dlouhodobému průměru, a dojde tedy k výplatám plnění. Další plodiny a jejich fáze ještě uzavřené nejsou, ale i tam se škodami počítáme. Od toho jako pojišťovna jsme.

Mgr. Petra Martinková, ÖHV

Tento článek byl zveřejněn v týdeníku Zemědělec č. 23/2020