Zemědělská sezóna očima pojišťovny

Každoročně v tuto dobu hodnotí pojišťovny uplynulou sezónu. Odpovídají si na otázky, zda se vyplnily předpovědi meteorologů, s jakými extrémními výkyvy počasí se vegetace během roku potýkala, jaké regiony byly nejvíce zasaženy a jakých plodin se škody nejčastěji týkaly. A zároveň se snaží vyjít vstříc svým klientům v podobě novinek pro další rok.

Poklidný rozjezd

Letošní sezóna se z počátku vyvíjela celkem dobře, podzim byl pro porost velmi příznivý. Začátkem roku pomalu přicházely hlášenky škod na nové osetí a jarní mráz na ovoci. Do poloviny května panovalo období sucha, ale nakonec začalo pršet, a to celkem pravidelně. První krupobití přišlo na začátku května. Až do června byl vývoj stabilní, pro zemědělce relativně klidný.

Sklizeno za dva dny v měsíci

Počasí ukázalo své meteorologické nešvary ještě před letními prázdninami. Nezapomenutelnými termíny se stal 16. a 20. červen, během nichž způsobilo krupobití rozsáhlé škody na plodinách. Pouze za tyto dva dny bylo nahlášeno přes 300 pojistných událostí.

V první vlně zasáhlo krupobití zemědělce především na Hané, lokálně se však bouřky objevily i na dalších místech republiky, na Vysočině či v jižních a středních Čechách. Mezi nejvíce poškozené plodiny patřila cukrová řepa, obilniny a olejniny. O čtyři dny později se zemí prohnal výrazný bouřkový pás. Silný vítr spojený s přívalovým deštěm a krupobitím zasáhl zemědělské plochy v jižních Čechách, na Vysočině a na jižní Moravě na téměř všech plodinách bez výjimky.

Počasí si se zemědělci krutě zahrávalo, protože velmi podobný scénář se opakoval o měsíc později. Pouhé dva dny v červenci způsobily místy totální škody. Rozmary počasí tak ve chvilce zlikvidovaly porosty řepky, máku a obilnin připravené ke sklizni. Nahlášeno bylo tentokrát přes 200 pojistných událostí.

Stručná statistika škod

Stejně jako v minulých letech, nepatřila tato likvidační sezóna k těm snadnějším. Ke konci října bylo u Agra pojišťovny evidováno přes 700 škodních událostí na plodinách a hospodářských zvířatech. Poškozená výměra činila přes 40 tisíc hektarů. Převážná většina letošních škod na plodinách, přes 90 % případů, byla způsobena krupobitím. Zemědělci se setkávali i s dalšími riziky, jako je vichřice, mráz, záplava, škůdci, sucho a požár. Ale tato rizika byla z celkového pohledu četnosti a rozsahu způsobených škod v podstatě zanedbatelná. U chovatelů hospodářských zvířat letošní rok nijak nevyčníval. Standardně se likvidace týkaly rizik, jako jsou nákazy, jiná hromadná onemocnění nebo jednotlivé škody na plemenných zvířatech.

Sklizeň s dobrým koncem

Když pomineme, že některé lokality předčasně sklidilo krupobití při červnových a červencových bouřkách, tak se počasí naštěstí v době sklizně vzpamatovalo a nechalo farmáře dokončit sklizeň výrazně rychleji než loni. S ohledem na rostoucí náklady tak mohli alespoň trochu ušetřit za pohonné hmoty, energie a mzdy. Výnosy a kvalita obilí jim snad dodala chuť a elán do další práce.

Aktuální situace

V současném podzimním čase se zdají být porosty v dobré kondici, alespoň co se týče řepek a včas zasetých obilnin. Pokud nenastanou holomrazy, neměly by mít porosty větší problém přezimovat. Na hodnocení je však ještě brzy.

Pokud by se přeci jen škody objevily, je Agra pojišťovna připravena svým klientům pomoci. Důležité je však nenechávat pojištění na poslední chvíli. Termín na uzavření rizika mráz, případně další rizika spojená s poškozením nově osetých plodin, je 30. listopadu.

 

Novinky pro rok 2023

Každý rok přichází Agra pojišťovna s něčím novým nebo se alespoň snaží o vylepšení svých stávajících produktů na základě situace na trhu či zpětné vazby od klientů. Ani tento rok nebude výjimkou. Pro své klienty rozšiřuje jeden ze svých základních produktů – Agrar Univerzál.

Doposud šlo v tomto produktu pojistit pouze základní riziko krupobití + požár a balíček rizik na tzv. nové osetí. U těchto „nákladových škod“ se hradí náklady na provedené nové osetí po poškození mrazem, zaplavením a splavením zeminy, poškození větrem nebo poškození škůdci. Plnění činí paušálně 4.200 Kč na ha, ve vyšší zvolené variantě 4.800 Kč na ha.

Na četné žádosti bude produkt nově rozšířen o pojištění pro případ ztráty na výnosu v důsledku vichřice.

 

Pokud nemáte své hospodářství ještě pro nadcházející sezonu řádně pojištěno nebo uvažujete o zařazení některých z výše jmenovaných rizik do svého pojistného portfolia, neváhejte se obrátit na zkušené profesionály a specialisty na zemědělské pojištění.

Ing. Edita Křížová
marketing a komunikace

článek vyšel v časopise Zemědělec, č.46, 13.11.2022, s tématem týdne Financování a pojištění v agrosektoru