Máte dotaz ke škodním událostem?

Máme pro vás odpovědi

V často kladených dotazech k tématu „Škodní událost“ najdete naše odpovědi na vaše otázky, od oznámení škody, vyúčtování až po výplatu škody.

Pro rychlé a správné vyřízení pojistné události je nutné písemné hlášení škody. Pro nahlášení škody máte následující možnosti:

  • přímo v klientském portálu v části "Oznámit škodní událost“
  • na webových stránkách prostřednictvím tlačítka "Oznámení škody"
  • e-mailem na adresu [email protected] (s uvedením čísla pojistné smlouvy, jména, telefonního čísla, druhu škody, data vzniku škody, uvedením poškozené plodiny. V případě pojistné události na zvířatech uveďte kategorii zvířete a druhu škody.

Údaje o účtu, na který má být vyplaceno pojistné plnění, můžete aktualizovat buď prostřednictvím klientského portálu ve složce „základní údaje“ nebo na protokolu z likvidace pojistné události.

Ano, nahlášení pojistné události  je podmínkou pro vyplacení pojistného plnění.

Po správně provedeném nahlášení pojistné události obdržíte potvrzení „Oznámení škody bylo přijato“.

Všechny příslušné dokumenty najdete na portálu ve složkách „Pojistky“ nebo „Stav škodní události“ nebo „Dokumenty“

Škodu nahlaste vždy co nejdříve! Aby mohly být škody způsobené krupobitím a živelními událostmi zpracovány, je třeba hlášení škody podat do 4 dnů. Škody na zvířatech nám oznamte nejpozději po obdržení potvrzení o řádně provedené likvidaci těla zvířete.

Po nahlášení pojistné události se Vám obratem ozve příslušný oblastní vedoucí a dohodne s Vámi termín návštěvy likvidátorů. Pokud se blíží sklizeň poškozené plodiny, proběhne likvidace přednostně. V případě poškození, jehož plný rozsah se projeví až po určité době, proběhne po nahlášení pojistné události tzv. předprohlídka a finální stanovení škody proběhne až s časovým odstupem. V případě dotazů je Vaším kontaktním pracovníkem příslušný oblastní vedoucí. Kontakty naleznete zde.

NENAŠLI JSTE ODPOVĚĎ NA SVOU OTÁZKU?

Pošlete nám e-mail na adresu [email protected] nebo nám zavolejte na telefonní číslo 233 312 836.

POZNÁMKA

Cílem těchto často kladených otázek je poskytnout praktické a stručné informace. Nejsou právně závazné.